Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Weöres Sándor: Arkangyal-szféra

A vers minden sora áthatja és beburkolja az egész világot. Ide tartozik a Miatyánk... 

 
...a Miatyánk hét kérésének bármelyikében tulajdonképpen minden benne van, és arányossága oly földöntúli szépségben és végső egyszerüségben tündököl, hogy emberi agy alig tudja felfogni. 
Figyeld csak: 
„szenteltessék meg a te neved” (ha egyszer mi tudjuk megszentelni a te nevedet, odáig emelkedünk: kell ennél több? minden benne van) „jöjjön el a te országod” (ha a te országod jön el hozzánk: mi kell még? minden benne van) „legyen meg a te akaratod miképpen amennyiben, azonképpen itt a földön is” (ha a te akaratod teljesül rajtunk, ugyan mit kívánjunk még?) „a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (ha megvan a testi-lelki kenyerünk: kellhet-e még valami?) „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (ha mindent megbocsátani tudunk, ez a végső tökéletesség, s akkor mit bocsássanak meg nekünk?) 
és így tovább; csodálatos hét erkély ez, mindegyik más és mégis azonos, és mindegyik egész mindenség maga, végső tiszta szépségében meghétszerezetten. 
 
 
Részlet Weöres Sándor Hamvas Bélának írott leveléből. 1946, okt. 7. 
    

WEÖRES a DRÓTon

Weöres nem csak a Bóbita költője volt, és nem csak szárnyat igézett a malacra és Hamvas nem csak A bor filozófiáját írta, ahogyan azt sokan szeretnék hinni.
 Kettejük kapcsolatának alaposabb vizsgálata nemcsak segít megérteni őket, hanem egészen új dimenziókat is feltár. – 2015 december elsején mutatják be az Írók Boltjában Weiner Sennyey Tibor Az elveszett királyság című esszékötetét. A DRÓTon ízelítőként a kötet egyik esszéjét olvashatjátok. A teljesség hiánya - Weöres Sándor és Hamvas Béla barátságáról

"...még síromban is azokkal tartok, akik nem tisztelik rám fogott vagy valódi rigolyáimat, bátran túllépnek a bearanyozott hülyén, olyan kezdemények és tetők felé, amilyenekről én nem is álmodhatok." - írta Weöres Sándor 1964-ben a Tűzkút című kötete elé. Lépj túl! - Emlékezzünk Weöres Sándorra máshogyan (is)


KARÁCSONY a DRÓTon

„A férfi, míg zeng a zsoltár, / Meg se mozdul, hideg rázza, / Bár megszületik a megváltó, / Asszony hozza a világra.” - Boldog Karácsonyt kíván minden kedves olvasójának, szerzőjének és alkotójának a DRÓT szerkesztősége. -  Weiner Sennyey Tibor: Este

Egy buddhista tanító, egy vaisnava (Krisna-hívő) teológus, egy református lelkész, egy rabbi és egy muszlim hitoktató véleményét olvashatjátok a napokban erősen tematizált nemi egyenlőtlenségekről a DRÓTon. Az írás részlet Rába Géza most megjelent „Isten tudja – emberi kérdések, vallási válaszok” című könyvéből. Isten tudja, hogy a nők...

Megírjam? Vagy ne írjam? Merjek arról beszélni, amit, ha az életem egy film volna, nem valóság, biztosan megteszek: hogy kilépek a gyóntatófülkéből? Nem is olyan nagy tragédia. Csak éppen nem szokták csinálni. Arról, akár, hogy az utolsó néhány évtized pápái ragyogóan bizonyítják, hogy bőséges alázattal és kevesebb gőggel többet lehet fordítani a világon, mint bármennyi felső tekintéllyel. Arról akár, hogy régi örökségeink, Dante, Bosch, a Jelenések Könyvének apokaliptikus leírásai ellenére a mai teológia szeretné remélni, hogy üres a pokol. - Stenszky Cecília elgondolkodtató írása Karácsonyra a DRÓTon. - Fülbegyónás karácsonyra - ...ha Karácsonykor csak egy írást olvasol el, ez legyen az!
 
Sőth Károly különben nem hangos ember, nem szokott kiabálni, ami azt illeti, nem is emlékszik, mikor kiabált egyáltalán utoljára, a feleségével pedig biztosan soha, most is csak a körülmények hozták úgy. Szeifert Natália a Karácsony profán oldalát írta meg a DRÓTra tárcájában. - DE MIT VEGYÜNK ANYÁDNAK? - ...ha véletlenül Karácsonykor mégsem csak egy írást olvasnál el, akkor lehetne ez a másik
  • Weöres Sándor
  • angyal
  • arkangyal
  • Miatyánk
  • Hamvas Béla
  • Karácsony
  • Irodalom