Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) állásfoglalása a menekült-kérdésről és a kialakult válságról

"...a gyűlöletnek, uszításnak semmilyen érdemi haszna nem képzelhető el – a kára viszont pusztító!" - írja állásfoglalásában a Szociális Szakmai Szövetség, amit most teljes egészében közlünk, remélve, hogy minél több emberhez eljut.
 
 
 
 
A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) állásfoglalása
a menekült-kérdésről és a kialakult válságról
 
 
A menekült-kérdés minden kétséget kizáróan válságot, krízist jelent.
A szociális szakemberek képzése során azt tanítjuk, hogy válsághelyzetben előbb a közvetlen krízist jelentő, az emberi életet és méltóságot veszélyeztető körülmények felszámolása az elsődleges feladat, minden más ezután következik. Szakmánkban magától értetődő, hogy a téli fagyos éjjelen a szabad ég alatt megfagyni készülő hajléktalan embernek sem a párkapcsolati problémáját vagy az alkohol-kezelésre való eljuttatását igyekszünk megoldani, hanem fűtött helyre igyekszünk eljuttatni, a fagyási és más sérüléseit törekedünk ellátni. Minden más csak ezután következhet.
Amikor fagypont közelében, zuhogó esőben menekült kisgyerekek a szabad ég alatt töltik az éjszakát – a helyzet igencsak hasonló. Bár
 
a távolabbi jövő, a tartósabb megoldások ügyében sok jogos kérdés és aggály vethető fel, ám ennek ellenére, mindezekről akkor van értelme beszélni, ha a gyerekek biztonságos, száraz és fedett helyen ehettek és kialudhatták magukat.
 
Elismerésünket, köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük azoknak az önkénteseknek, akik jóérzésből, emberszeretetből, emberi tisztességükből vagy csak ösztönösen – de ráéreztek szakmánk alapvető erkölcsi és professzionális normáira; szabad akaratukból és elhatározásukból járultak hozzá a szenvedések enyhítéséhez, a közvetlen vészhelyzetek és krízisek elhárításához. Az önkéntesek áldozatos hozzájárulásainak elismerése mellett, büszkék vagyunk kollégáinkra, akik közül számosan szakmai tapasztalataikat és tudásukat is önkéntesen latba vetve, munkaidejükön túl, maguk is hozzájárultak a drámai helyzetek enyhítéséhez, olykor mások, laikusok segítségét is támogatva, koordinálva.
Ezen állásfoglalásunkkal is felkérjük, felszólítjuk valamennyi kollégánkat, szociális szakembereket, hogy szakmánk erkölcsi és professzionális elvárásainak megfelelve, a továbbiakban is a tőlük telhető és elvárható módon járuljanak hozzá az akut válsághelyzetek enyhítéséhez, emberek szenvedéseinek csökkentéséhez, emberhez méltó létük és méltóságuk megőrzéséhez! 
Kérjük kollégáinkat, hogy
 
a kormány humanitárius tétlensége ellenére is segítsék a válság enyhítéséért dolgozó hazai és külföldi önkénteseket, önkéntes szervezeteket!
 
Ugyancsak felszólítjuk kollégáinkat és barátainkat, hogy azon túl, hogy maguk nem vesznek részt a menekültek elleni hecckampányokban és hisztériakeltésben, higgadtan világosítsák fel környezetüket arról, hogy a most, egyszeri jelenségként felbukkanó menekültügynek, az idén augusztus 31-ig megadott 310 fő számára menekültként itt-tartózkodást biztosító engedélyeknek semmilyen közük, befolyásuk nincsen a hazai ellátások romló helyzetére! Hogy
 
a gyűlöletnek, uszításnak semmilyen érdemi haszna nem képzelhető el – a kára viszont pusztító!
 
Szociálpolitikusként tisztában vagyunk azzal, hogy a menekült-válság olyan globális probléma, amelyet egyetlen ország sem képes megoldani a saját nemzetállamként rendelkezésre álló eszközökkel. A válság enyhítése, megszüntetése csak széleskörű nemzetközi összefogással képzelhető el. Azzal is tisztában vagyunk, hogy a Dublin3 néven hivatkozott szabályozás (a három részből álló Dublin 3 Accord, és az EU Directive 2001/51/EC) az akkori realitásokhoz igazodva, egyénileg, beutazó (turista) vízummal rendelkező, jellemzően repülőgéppel érkező személyek menekülti státuszának megadásáról, az ehhez szükséges eljárások egységesítéséről szól. Ennek megfelelően, a jelenlegi helyzet megoldására alkalmazhatatlan. Ám a szabályokon való átlépés sem képzelhető el az egyes tagállamok önálló megfontolásai alapján, a szabályokat felváltó eljárások is csak akkor vezethetnek jobb megoldásokhoz, ha azokat a tagországok egyeztetve és egységesen alkalmazzák. Szociálpolitikai szakmai véleményünk szerint e megállapodás kereteit az Európai Bizottság javaslata nem csupán megalapozottan, hanem Magyarország érdekeinek megfelelően vetette fel:
 
a kevesebb, mint ezerötszáz fős kvóta ellátása és elhelyezése lényegesen kisebb társadalmi áldozatokkal és megrázkódtatásokkal járna, mint a több tízezres menekült-tömeg bizonytalan státuszban, bizonytalan ideig történő táboroztatása, netán bárhova történő erőszakos toloncolása.
 
A szociális ellátásokról, intézményekről szóló valamennyi adatunk és ismeretünk szerint a kvóta elfogadásával együtt járó ellátási terhek elviselhetők, az ellátási rendszerek nem túl jelentős átalakításával és fejlesztésével megoldható feladatot jelentenének. 
Ha a Magyar Kormány a nemzetközi együttműködések erősítésével a békés, az emberi jogokat és az emberi méltóságot tiszteletben tartó, reá háruló politikai, költségvetési és szabályozási elvárásoknak akarna megfelelni, úgy a szociális szakembereket és szakmai szervezeteket tömörítő ernyőszervezetünk, szakmai szövetségünk készen áll arra, hogy a konszolidált problémamegoldáshoz tudásunkat, szakértelmünket felajánljuk, a ránk háruló feladatokból kivegyük részünket.
 
 
2015. 09. 14.
 
A Szociális Szakmai Szövetség (3SZ) elnökségének felhatalmazása alapján:
Dr. Krémer Balázs 

Elnök

 

A Szociális Szakmai Szövetség 1995-ben alakult ernyőszervezet, fő célkitűzései a szociális szakemberek és a szociális civil szervezetek érdekeinek képviselete, a döntéshozás – szociális és civil területet érintő – lépéseinek civil kontrollja. A szervezetnek jelenleg tíz tagszervezete van (ezek listáját mellékeltük). A 3Sz tagszervezetei is vagy további szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek vagy pedig kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező egyesületek. Ennek köszönhetően a 3Sz által összefogott szervezetek száma eléri a 170 szervezetet, az egyének száma pedig kb. 2000 főt. A 3Sz tevékenységével az egész országot lefedi, kiterjedt partneri és információs hálózattal rendelkezik. A szervezet jelenleg is számos – partnerségen alapuló – projekt megvalósításán dolgozik. A 3Sz tagja az International Committee of Social Welfare (ICSW) és az International Federation of Social Workers (IFSW) nemzetközi szakmai ernyőszervezeteknek is.

 

 
MENEKÜLT KÉRDÉSRŐL A DRÓTon
 
Tényleg több a náci Bezzegországban? Hogyan látják az ottani emberek a menekült-problémát? Tartanak a beáramló sokezer embertől, bíznak az integrációjukban, vagy utálják őket és minél hamarabb megszabadulnának tőlük? Vajon tényleg csak a sötét múltjuk miatti túlkompenzálás rejlik a migráns-krízis humánus megoldását célzó bezzegországi politika mögött, vagy valami más is? Helyszíni tudósítónk szubjektív összefoglalója.Csak szervezés kérdése – menekültek Németországban 
 
A MIGRATION AID menekülteket segítő csoport 2015. szeptember 2-ra tüntetést szervezett Budapesten, a Parlament T/5983 sz. törvénytervezete ellen.Ott jártunk. Fotógaléria. - Not in my name - Tüntetés - Fotógaléria
 
„...el tudom képzelni, hogy az első szembejövő dühösen hazaküld: nem Magyarországra, hanem a vasfüggöny mögé" - Végül eldöntötték, hogy „4 méter magas kerítést emelünk a szerb-magyar határra". Három kérdést intéztünk ismert és számunkra nem véletlenül fotnos vajdasági magyar alkotókhoz. A neves kritikus, esszéista Fekete J. József, és a költő, szerkesztő Tóbiás Krisztián válaszait közöljük most elsőként a DRÓTon. Második vasfüggöny? - Vajdaságiak a déli határzárról

Már amennyiben ez azt jelenti, hogy szeretem a hazámat. Magától értetődően, mert beleszülettem, mert benne nőttem fel. Ahogy szeretem anyámat, mióta az eszemet tudom, vagy a gyerekemet, mióta megszültem. Reflexszerűen. Nem is tehetnék ellene. Épp ezért nincs szükségem bokáig lógó kokárdára, transzparensekre, menetelő társakra, hogy demonstráljam. Nem akarom megmondani, ki magyar és ki nem, ki szereti és ki árulja a hazát. - Kiss Judit Ágnes költőnő írását lehet vitatni, lehet továbbadni, de kihagyni nem. Nemzeti érzelmű vagyok

Van itt ez a „bevándorlás” kérdés. Ilyen-olyan konzultáció, Európai Unió, média. Mindenki sápítozik. De, ha kimondom, hogy kinek van igaza, akkor utálni fogtok. Igen, Orbán Viktornak van igaza. Vagy mégse? - Weiner Sennyey Tibor: Utálni fogtok

 

  • Szociális Szakmai Szövetség
  • állásfoglalás
  • menekült-kérdés
  • válság
  • dr Krémer Balázs
  • Társadalom