Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Saradha Soobrayen és Alain Fanchon mauritiusi költők versei - VI6

Saradha Soobrayen és Alain Fanchon mauritiusi kreol nyelven író költők egy-egy versét olvashatjátok most eredetiben, és Pallai Károly Sándor magyar fordításában a DRÓT világirodalmi sorozatában.

 

 

 

 

Saradha Soobrayen
Ahogy a gyermek nézi…
 
Ahogy a gyermek nézi,
amint anyja a szárítókötélről
szedi a ruhát.
Kirázva minden lepedőt,
összehajtva az ingeket. 
A  gallérok kikeményítve,  
a szoknyák élükre vasalva. 
Anyja vízpermet, anyja gőz,
tekintete kisimítja a ráncokat. 
 
Ahogy a gyermek nézi,
amint anyja serpenyőnyi
rizst vizsgál tüzetesen, apró
kavicsok után kutatva. 
Minden szemet megmos,
S viszi mosogatótól 
kályháig, asztalig.
Maga a tűz, maga az acél,
égett bőre csuklóin. 
 
Ahogy a gyermek nézi,
amint anyja csilit zúz,
fokhagymát és gyömbért tör. 
Olajat önt rá, 
ecetes vizet, sót.
S amint hátat fordít, a gyermek
már bele is nyomja ujját
a csiliszószos üvegbe.  
 
(mauritiusi kreol nyelvről fordította Pallai Károly Sándor)
 
Couma ki piti zenfan guetter…
 
Couma ki piti zenfan guetter 
so mama tire linge
lors la corde.
Li sacouer sacque drap 
li plie sacque vest. 
Cole bien conge,
jube bien depresser.
Li crasser, li meme karo vapeur,
so l’apparence tire plis.
 
Couma ki piti zenfan guetter, 
so mamma tamine ene deckcie
douri pour tirer roches.
Sack la grain fin laver 
de lavabo lors foyer
li charyer li metre lors la table.
Li meme difeu, li meme fer.
So la peau lors so poignet fine brillée. 
 
Couma ki piti zenfan guetter,
so mama craze piments, 
l’ail et zinzame.
 Li melangé de l’huile, dilo vinaigre ek du sel.
 Comme li tourne so le dos
 zenfant trempe so le doight
dans pot la sauce ti malice.
 
 
Saradha Soobrayen (1974) mauritiusi származású angol író, szerkesztő. Lírai, a mondanivalót sűrítő versei a hatalom, változások és bensőségesség témáival foglalkoznak. Saját bevallása szerint egyre inkább érdekli a betűk között lévő fehér tér, a csend. Célja, hogy a költészet összetett, dinamikus nyelvén adjon hangot a történelmi igazságtalanságnak, a kierőszakolt hallgatásnak. A The Guardian azon tíz tehetséges fiatal költő közé sorolta, akiket érdemes szemmel tartani. Szövegei számos antológiában jelentek már meg. Jelenleg Londonban él. 

 

Alain Fanchon 
Kis papírhajó
 
Ússz, ússz csak kis papírhajó,
Ússz, s vidd álmaim.
 
Senki nincs nálad gyorsabb a vízen,
Fa, nád, levél, elhagyod mindet egymás után.
Ahogy melletted szaladok a parton,
Eggyé válunk tudatomban, s lelkemben,
A rohanó víz vezeti végzeted, s te az enyém. 
 
Ússz, ússz csak kis papírhajó,
Ússz, s vidd álmaim.
 
Gyufaszál tetején kis buszjegy-zászlód
Hullámzik a szélben büszkén, peckesen. 
Szívem zakatol az aggodalomtól, hogy felborulsz.
Hol kezdődik a víz és hol ér véget?
Minden csak illúzió talán? 
 
Ússz, ússz csak kis papírhajó,
Ússz, s vidd álmaim.
 
Nem vagy tudatában a veszélynek, mi fenyeget.
Hányan tettek vízre előttem hozzád hasonló hajót,
S hányan fognak még utánam?
Azt mondják, a történelem szüntelen ismétli önmagát,
De reményemmel, s a te bátorságoddal változtathatunk ezen. 
 
Ússz, ússz csak kis papírhajó,
Ússz, s vidd álmaim.
 
(mauritiusi kreol nyelvről fordította Pallai Károly Sándor)
 
Ti bato papye
 
Flot flote ti bato papye
Flot flote sarye tu mo bann rev
 
Pena pli rapid ki twa dan kanal
Dibwa, lapay, feyaz, enn par enn to manze
Mo galup bor kanal pu swiv twa
Dan mo lespri, mo leker, mo lam nu form enn sel
Dilo dan kanal gid to destine, gid mo destine
 
Flot flote ti bato papye
Flot flote sarye tu mo bann rev
 
To ti pavyon kart bis ape balanse
Lor enn baton zalimet fezer dan so dibute
Mo ti leker bat tranble per to devire
Kot dilo so kumansman, kot dilo so finisyon
Eski tu kitsoz finalman pa enn ilizyon
 
Flot flote ti bato papye
Flot flote sarye tu mo bann rev
 
To pa konsyan ki ena gran gran danze
Komye avan mwa finn anvoy enn kuma twa
Komye apre mwa pu anvoy enn kuma twa
Dimunn pe dir ki tultan listwar repete
Ek mo lespwar ek to kuraz nu pu fer listwar
 
Flot flote ti bato papye
Flot flote sarye tu mo bann rev
 
 
Alain Fanchon (1952) mauritiusi költő. 1968-ban a mauritiusi La Paix (Béke) utca forrongott. Az 5 éves költő emlékezetébe bevésődtek az akkori események. Mauritius ekkor nyerte el függetlenségét (1968. március 12.). Fanchon gyermekkorát képregények és fiatalkori olvasmányok határozták meg. Később ápoló lett. A gyermekként megélt események egy 1987-es éjjelen törtek fel belőle egy kreol nyelven írt vers formájában. A költő úgy véli, hogy „mikor verset írunk, valami olyat engedünk kifejezésre jutni, ami már régen bennünk él. Ez aztán egyszer valamilyen formában felszínre kerül. A korábbi emlékek a Ti bato papye (Kis papírhajó) című versben fogalmazódtak meg. Versét egy költészeti versenyre küldte el, ahol kiemelték, hogy nyelvhasználata kiválóan tükrözi a kreol nyelv érzelmekkel telített költői képek kifejezésére való képességét. Fanchon szerint „a kreol nyelv lehetővé teszi, hogy takarékosan fejezzük ki magunkat és letisztultan, a lényeget megragadva írjuk le mondanivalónkat”. 2014-ben az ő versét választották a Mauritiusi Köztársaság fennállásának 46. évfordulója megünneplésére: versét a tervek szerint legalább 46 nyelvre fordítják le és az ezekből kiadott antológiával emlékeznek meg a függetlenség elnyerésére. 

Mauritius egy kicsiny szigetállam az Indiai-óceánban, Madagaszkártól 900 km-re keletre, a 19°50' és 20°32' déli szélességi és az 57°18' és 57°46' keleti hosszúsági fokok között fekszik. Két nagyobb és több apró szigetből áll. (Forrás és bővebben: Wikipedia)


VILÁGIRODALOM A DRÓTON!

OROSZ: Anastassia Vekshina a kortárs, fiatal orosz költészet kiemelkedő alakja, jelentős műfordítói tevékenységet végez, a lengyel és az orosz kultúra közötti párbeszédet és megértést elősegítve. Magyarul a DRÓTon jelennek meg először a versei. ANASTASSIA VEKSHINA VERSEI ÉS INTERJÚ A KÖLTŐNŐVEL. - VI24.

FRANCIA: „A halál, / Igen, a halál Keletről érkezik.” - Denis Emorine francia költő versei Anna Ahmatovának - VI23.

KORTÁRS ÉSZAK-AMERIKAI INDIÁN: „Eltűnő amerikaiak, veszélyeztetett fajta, / féreg és fű, nevezzék, aminek akarják / kőkemény helyek, ahol csontok csörögnek alá a mélybe. - Wendy Rose hopi-mivok indián költő és aktivista Idegen magvak című verse. „Amikor még indián voltam (…) Az előszobában elhalkul a patkócsattogás. / Milliónyian sírnak ereimben. - Mark Turcotte odzsibve indián költő, mesélő Folytatódik című verse.  - „Hé! Indián vagy?” / Bólintottam. / „Hé te! Indián vagy?” - Maurice Kenny mohauk költő Távolsági busszal a montanai Billingsbe című verse. - „De miben vagyunk bűnösök? / – a véres emlékezetben..."  - Mandy L. Smoker assziniboin-szíú költőnő Egyensúly című verse. - VI22.

NEOLATIN: Halott pápát kifigurázni, pedofilnak, őrültnek, pénzsóvárnak és részegesnek nevezni alighanem ma is sok helyen kiverné a biztosítékot... Rotterdami Erasmus egyik legnagyobb hatású művét most új fordításban olvashatjátok el a DRÓT világirodalmi sorozatában. Rotterdami Erasmus: Gyula kizárva - VI21.

SUMÉR: nem oly rég felfedezett, eddig magyarul nem publikált GILGAMES-részletet olvashatjátok lapunkon, egy rövid jegyzet kíséretében. - GILGAMES - A CÉDRUS ERDŐ - jegyzet és magyar fordítás - VI20

ARGENTIN116 éve született Jorge Luis Borges a modern irodalom vak látnoka. A tenger című versét eredeti nyelven és magyar fordításában közüljük ebből az alkalomból. Jorge Luis Borges: A tenger - VI19

KOREAI-AMERIKAI: Hogy dolgozzák fel Koreában a gyászt? Milyen egy koreai halotti tor? - A Cseszang Ej Koh koreai költőnő verse, melyben egy ősi konfuciánus szertartást ír le. - VI18

SZOMÁLIAI-ANGOL: „senki sem teszi gyermekét hajóra / hacsak nem a víz biztosabb mint a föld” - Warsan Shire Otthon című versét a költőnő előadásában meghallgathatjátok és fordításban magyarul is elolvashatjátok Warsan Shire: Otthon - VI17

BOLGÁR„Akkor tűnt fel, hogy elhagyott az arcom, amikor belenéztem a tükörbe.” - a bolgár irodalom ifjú titánjának, Yordan Dimitrov Radichkovnak Az új istenek című novelláját itt olvashatjátok. - VI16

HOLLAND: Részlet az 1971-es, brüsszeli születésű Peter Buwalda első regényéből. Bonita Avenue - regényrészlet - VI15

JÁVA és BALI: ARDZSÚNA MENYEGZŐJE - két ének egy kawi eposzból magyarul Weiner Sennyey Tibor fordításában - VI14

A kawi költők a költészet jógáját gyakorolták, mely során az alkotótevékenység imádsággá is magasztosult. Még manapság is sok balinéz számára fontos az ezekben rejlő bölcsesség. - írja összefoglaló esszéjében a balinéz irodalmi hagyományról Helen Creese, amely a DRÓTon jelenik meg először magyarul Balogi Virág fordításában. 

Beszélgetés Helen Creese-el, az utolsó kawi kutatóval a Bali és Jáva ősi irodalmáról és nyelvéről. - Az utolsó kawi kutató - beszélgetés Helen Creese-el - VI12.

PALESZTIN: „És elnyelték / az összeomlott házak / a robbanás után...” - Ghassan Zaqtan palesztin költő versei Szokolay Zoltán fordításában.

FRANCIA: „...az adott pillanatban ragadjam meg a dolgokat. Amíg lehet." - mondta Marseille költőnője Sarah Kéryna Szabó Kisannának. A DRÓT világirodalmi sorozatában most interjút olvashattok egy kortárs francia költőnővel, továbbá egy versét is. - VI10

Hogy lehet, hogy halott? Hiszen van otthona. / Ki mondta, hogy teltebbek a színek, ha a Misztrál fúj?" Sarah Kéryna: semmi-idő - vers - VI9

HAITI és TAHITIEmmanuel Vedrine (Haiti) és Henri Hiro (Tahiti) költők verseit olvashatjátok eredeti nyelven és Pallai Károly Sándor fordításaiban a DRÓT világirodalmi sorozatának részeként. Vigyázat, szerelmes versek a nagy óceánok partjairól! - VI8

JAPÁNMacutani Mijoko (1926–) a 20. század gyermek- és ifjúsági irodalmának jelentős képviselője, akinek meséin több nemzedék szocializálódott, novellái pedig részvétet keltenek a háborút megélt emberek iránt. - VI7

MAURITIUSI: Saradha Soobrayen és Alain Fanchon mauritiusi kreol nyelven író költők egy-egy versét olvashatjátok most eredetiben, és Pallai Károly Sándor magyar fordításában a DRÓT világirodalmi sorozatában.

MONGOL: Kultúravesztés van... – beszélgetés S. D. Ganbold mongol irodalomtörténésszel - VI5 és U. HURELBAATAR versei - VI.

SPANYOLVicente Cervera Salinas kortárs spanyol költő verseit itt olvashatjátok a DRÓTon, Imreh András fordításában, Menczel Gabriella bevezetőjével - VI3.

ANGOLA Janus Pannonius műfordítói-díjról, Ted Hughesról és a műfordításról beszélt nekünk Gömöri György az Írók Boltjában. -  VIDEÓ - VI2. Továbbá Ted Hughes „Hó” című versét a DRÓT most induló világirodalmi sorozatában itt olvashatják először magyarul. A vers Assiáról, a költő második feleségéről íródott, aki Sylvia Plath-hoz hasonlóan öngyilkos lett. Hughes később mégegyszer megnősült és halálig boldogan élt Devonban. – VI1

 

 

  • Saradha Soobrayen
  • Alain Fanchon
  • Mauritius
  • Pallai Károly Sándor