Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Mi a titka szimmetriának? - Szarka Fedor Guido SYMMETRICON c. kiállításának megnyitója

Ezek a felismerések, ezek a kis szimmetriák vezethetnek a nagy szimmetriákhoz, akár a fraktálokig, sőt, a teremtésben levő szervező erő, a végtelen rend, az Örök Egy megértésig. Vagyis, amikor Szarka Fedor Guido symettriconokat alkot és állít elénk különböző technikákkal, akkor istenbizonyítékokat mutat fel. Nem mást tesz a képzőművészet eszközeivel, mint amiről Aquniói Szent Tamás beszél a quinque viae, vagyis az istenbizonyítás öt útja során, vagy amit mi tehetünk, amikor megforgatunk egy tobozt az orrunk előtt. Az organikus, élő formák, mint az arcok és a fák tükrözése egyszerre tudás és vallás, egyszerre szépség és bölcsesség, egyszerre asztrológia és ayurvéda, egyszerre Nakula és Sahadéva.

Mi a titka szimmetriának?

Szarka Fedor Guido SYMMETRICON c. kiállításának megnyitója

A kiállítás megtekinthető a Medence Concept Store-ban, Budapesten, a Pipa utca 4 alatt, május 19-ig. A képek megvásárolhatóak.

 

Nakula és Sahadeva az ősi indiai eposz, a Mahábháratá öt pandu tesvérei közül az ikrek. Nakula a szépség, Sahadéva a bölcsesség megtestesítője.

Mit jelent ez?

Azt jelenti, hogy ahogy nincs Nakula Sahadéva nélkül, úgy nincs szépség bölcsesség nélkül, nincs bölcsesség szépség nélkül. A szépség és a bölcsesség ellentéte – nem a csúfság és az ostobaság – hanem a hiúság és a büszkeség. Nincs szépség hiúság nélkül, nincs bölcsesség büszkeség nélkül, nincs Nakula Sahadéva nélkül, nincs Sahadéva Nakula nélkül, s nincsenek az ikrek saját ellentétpárjuk nélkül, amely a végzetük leend.

Mi az, amit Vjásza, az ősi eposz nagy költője mondani akar nekünk Nakulán és Sahadéván keresztül?

Azt, hogy nem bölcsesség amiben nincs szépség, nem szép, amiben nincs bölcsesség. Azt, hogy bár Nakula és Sahadéva, a szépség és a bölcsesség, két egymástól külön álló létező, mégis egyek. A matematika és a költészet közös abban, hogy szépnek tartja, ami igaz és igaznak tartja, ami szép. A bölcsesség az igazság, a szépség pedig a szeretet megnyilvánulása, az igazság szeretete, pedig nem más, mint az ige maga. Pál úgy fogalmaz, hogy „Mi az igazságot mondjuk, de isteni szeretettel.” (Ef 4:15, EF*)

Ikerfogalomnak nevezhetjük tehát a szépséget és a bölcsességet, erre mutat rá a Mahábhárata, és ikerfogalomnak nevezhetjük az igazságot és a szeretet, erre mutat rá a Biblia. Szépség és bölcsesség, igazság és szeretet: úgy kapcsolódnak ezek a fogalmak egymáshoz, ahogy Nakula és Sahadéva, ahogy az ikrek kapcsolódnak.

Ikernek lenni nem azt jelenti, hogy azonos vagy a másikkal, még csak azt sem, hogy tükörképe lennél a másiknak, össze vagy kapcsolva azzal a másikkal, hasonlóságod nyilvánvaló a másikkal, ám nélküle örökös hiányjel vagy. Mi mindannyian hasonlóak vagyunk, s bár nem vagyunk ikrek, mégis mennyire tudunk hiányozni egymásnak. Radnóti Miklósnak, akinek tizenkét esztendős gyermekként, édesapja elvesztése után mondták el, hogy születésekor nem csak édesanyját, de ikertestvérét is elvesztette, meghatározó életérzéssé lett ez a hiány, ezt találjuk az Ikrek havában: „most azt se lehet tudni, hogy én haltam-é meg, vagy testvérem.” – A költőt ez a hiány mindvégig, egészen Abdáig kísérte, s verseiben ez a megrázó veszteség állandóan jelen van, él, mintha Radnóti szépséges verseit egy túlvilági bölcs ikertestvér vezetné, amelytől megrendülünk akármikor is vesszük kezünkbe. Képzeljük csak el, hogy mi lett volna, ha két Radnótink van, ha Radnótinak ikertestvére él. Talán nem csak szellemben diadalmaskodtunk volna a terror felett, hiszen bármilyen eljövendő zsarnoksággal szemben pajzs nekünk a Bori notesz. Éppen ezért fontos, hogy a Mahábháratában a végső csatába, a Kuruksétrára, az apokalptikus harcmezőre Nakula és Shadéva is kivonul, éppen ezért fontos az ikrek tényleges jelenléte a végső, az utolsó, a mindent eldöntő csatában, a szépségé és a bölcsességé. Vjásza, Ganéshának, az elefántfejű istennek úgy meséli, hogy Sahadéva titkos tudománya az asztrológia, míg Nakuláé az ayurvéda. Mágikus értelmezésben az annyit jelent, hogy a bölcsesség a jövőbe lát, a szépség gyógyít. Amikor tehát felemeljük fejünket és a csillagokon keresztül önmagunkba pillantunk: a legtávolabbit és a legközelebbit egyszerre vizsgáljuk, mi magunk vagyunk Sahadéva, mi magunk vagyunk a bölcsesség. Amikor pedig az egészségre törekszünk és a teljességet tartjuk meg, amikor a harmóniát teremtjük meg, akkor mi magunk vagyunk Nakula, mi magunk vagyunk a szépség. Mi az, amiben Nakula és Sahadéva, mi az, amiben a bölcsesség és a szépség, a tudomány és a művészet iker? A szimmetria. A rend. A teremtő erő. Az örök egy.

A természetben rejlő szimmetriák mélyebbek, állandóbbak, mint a felületes szemlélő gondolná. Amikor az elsőre evidensnek tűnő szimmetriákat cáfolták, például, hogy a bolygók a naprendszerben nem körkörös, hanem elliptikus pályákon futnak, akkor egy idő után rá kellett jönniük, hogy ezek az ellipszisek még szebb és még nagyobb szimmetriákat rajzolnak, mint ha csak simán, körkörös pályákon keringnének a bolygók. Ha csak a Vénusz és a Föld keringését rajzoljuk fel, ilyen csodálatos szimmetriákat kapunk.  

Pontosan olyanokat, mintha egy növény termését néznénk közelről. Az embert természetes módon gyönyörködtetik ezek a szimmetriák. Erdei sétáimon gyakran veszek kezembe terméseket, mondjuk egy tobozt, s emelem egészen közel, forgatom és vizsgálgatom, s bevallom őszinte gyönyörrel tölt el ez a játékos tűnődés. Utána mindig hátralépek, s az egész fát vizsgálom, s meglátom benne ugyanazt a örömkeltő rendet, szépséges bölcsességet, amit az imént a termésben.

Vegyünk magunkhoz egy-egy ilyen tobozt, forgassuk tekintetünk előtt, majd nézzünk Szarka Fedor Guido szimmetrikus képeire. Alighanem nem csak szépnek fogjuk őket már találni, hanem érteni is kezdjük őket, s hamarosan nem csak érteni fogjuk őket, hanem szépnek is találni.

A matematikai szimmetriák adják magukat, s izgalmas könyvében Douglas R. Hofstadter számtalan példát hoz Gödel, Escher és Bach munkásságából. Ahogy kevesen gondolnak bele, de nyelvünk is tele van szimmetriákkal, elég csak a palindrómákra, a szimmetrikus szavakra gondolni.

Ennél azonban lényegesen érdekesebbek a biológiai szimmetriák, különösen ha analogikus szemlélettel nézünk rájuk és metaforikus kapcsolatokat tárunk fel.

Czeizel Endre, az ikerterhességeket vizsgálva mutatta ki, hogy gyakoribbak harminc és negyven év feletti terhességek esetében az ikrek, amelynek egyrészt lehetnek genetikai okai – csak úgy, hogy az anyának anyai ágon vannak iker ősei - , illetve konkrét biológiai okai, melynek eredője az agyalapi mirigy.

„Bebizonyosodott, hogy a 40 év feletti nők esetében gyakoribb az ikerszülés, mivel az agyalapi mirigy, amely a petesejt képződését és érését hivatott szabályozni, sürgeti annak termelését.” – írja Czeizel, s ha jobban megvizsgáljuk agyalapi mirigyünket, akkor azt látjuk, hogy hátsó lebenyében két hormont: oxitocint és vazopresszint tárol és ürít, míg előbbi nem csak a méh összehúzódását segíti elő szülés közben, hanem konkrétan szorongáscsökkentő, euforikus hatása van az emberre, egészen pontosan ennek a hormonnak köszönhetjük azt, hogy lehet orgazmusunk – ó légy áldott oxitocin! – vagyis ettől találjuk gyönyörűnek a szerelmi együttlétet. A másik hormon a vazopresszin, egy elsőre kevésbé látványos, ám annál lényegesebb ügyet intéz a testünkben, konkrétan megtartja az életet adó vizet, nem enged kiszáradni. Ez a két hormon, ha úgy tetszik „ikerhormonok”, egyszerre felelősek a gyönyörért és az életben maradásért, nélkülük nincs szépség, mámor, de nincs élet sem. Otthonuk az agyalapi mirigy, amely benyomja a gombot, hogy ikrek születhessenek. Ha úgy tetszik hormon szinten az oxitocin a szépség, az ayurvéda, a művészet, vagyis nem más, mint Nakula, míg a vazopresszin a bölcsesség, az asztrológia, a tudomány, vagyis Sahadéva.

Szent-Györgyi Albert sokat beszélt arról, hogy a tudomány szép, hogy az igazi tudományos bizonyítás egyben gyönyörködtet is. Még akkor is, ha utóbb megcáfolják és új bizonyítás érkezik, ha az egyikre egy másik épül. Vagyis egyáltalán nem baj, ha nincs igazunk abban, amikor azt állítjuk, hogy a bolygók körkörös pályán keringenek, mert szép, és mert ez a felismerés segíthet ahhoz, hogy megértsük, hogy elliptikus pályán keringenek, ami még sokkal szebb és mint látjuk nem csak szép, hanem igaz is.

John Keats addig bámult egy görög vázát, amíg megértette annak szent szimmetriáját, s azt találta mondani, hogy „"Beauty is truth, truth beauty," – that is all / Ye know on earth, and all ye need to know. ” – vagyis a szép igaz, az igaz szép, ennyi az egész, ezt tudhatjuk a földön és ennyi amit tudnunk kell és kész.

Ezek a felismerések, ezek a kis szimmetriák vezethetnek a nagy szimmetriákhoz, akár a fraktálokig, sőt, a teremtésben levő szervező erő, a végtelen rend, az Örök Egy megértésig. Vagyis, amikor Szarka Fedor Guido symettriconokat alkot és állít elénk különböző technikákkal, akkor istenbizonyítékokat mutat fel. Nem mást tesz a képzőművészet eszközeivel, mint amiről Aquniói Szent Tamás beszél a quinque viae, vagyis az istenbizonyítás öt útja során, vagy amit mi tehetünk, amikor megforgatunk egy tobozt az orrunk előtt. Az organikus, élő formák, mint az arcok és a fák tükrözése egyszerre tudás és vallás, egyszerre szépség és bölcsesség, egyszerre asztrológia és ayurvéda, egyszerre Nakula és Sahadéva.

És miközben erről beszélek Guido iker gyermekei – születésre készen – nagyokat nevetnek rajtam édesanyjuk hasában.

 

Budapest, 2017. április 28.

 

A kiállítás megtekinthető a Medence Concept Store-ban, Budapesten, a Pipa utca 4 alatt, május 19-ig. A képek megvásárolhatóak. A szerzőről a fotót a megnyitón Kő Boldizsár készítette.


KÉPZŐMŰVÉSZET a DRÓTon

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 1.

Kétszáz alkotás szerepel a 63. Vásárhelyi Őszi Tárlaton, köztük a DRÓT által Szentendrén kiállított szombathelyi festőművészé, Mészáros Szabolcsé is! A hírre tekintettel Mészáros Szabolcs kiállítását 2016 szeptember 16-ig meghosszabbítjuk, amikor is Szarka Fedor Guido képeit fogjuk a művészek városában kiállítani. Részletek és a tárlatra beválogatott festményről kép itt. - Mészáros Szabolcs a legjobb kétszáz kortárs között - a szentendrei kiállítást meghosszabítjuk
 

2016 július 29-én nyílt meg és már látogatható az első DRÓT-kiállítás Szentendrén, a festők városában. A kis kiállítások terveink szerint egymást fogják követni a Szerb utca 2 alatti Red Lion étterem előterében. A kiállítást lapunk főszerkesztője, Weiner Sennyey Tibor az alábbi esszével nyitotta meg. Víz és fény, avagy mi a festészet? 

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 2.

Festők és költők a legritkább esetben magyarázzák saját műveiket, pedig azért néha nem ártana pár szót szólni. Különösen, ha a versekről első pillantásra úgy tűnhet, mintha kiszakadtak volna közegükből, s valami ismeretlen világba kerültek. Pedig nem. Mit keres Szarka Fedor Guido festményei között Weiner Sennyey Tibor négy verse? Valójában csak hazatalálnak. Ott vannak most, ahová igazán tartoznak. Onnan közelítek az ő képei felé, ahonnan a legbiztosabban kapcsolódok: a verseim felől.  Bali-azúr és tengerifű zöld - Szarka Fedor Guido szentendrei kiállításának megnyitója

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 3.

A művészek, mondják, kész alkotásokat hívnak meg, olyanok, mint a kisrádió, befogják az adást és közvetítik. Néha recsegve, néha sisteregve, de valami jelet kapnak, s a művésznek semmi mást sem kell tennie, csak ezt a jelet a lehető legtisztábban tovább adnia. A befogadó pedig az, aki felé a jel irányul, aki nélkül mit sem ér az egész, akihez el kell jutnia az üzenetnek. Az üzenet néha nem több, mint, hogy állj meg. Semmi több. Állj meg. Csak ennyi. A változás állandósága - Karsai Zsófia kerámia „képeiről”

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 4.

Papageorgiu Andrea nem képeket fest, hanem a fényben úszó színeket festi. A fényben a színt, ami rejtőzik, titkolózik, elbújik előlünk. Fény- és színfestő nő ő.... A megszokás szépsége címmel nyílt kiállítása Papageorgiu Andreának a Lívia-villában Budapesten. A DRÓTon most elolvashatjátok Weiner Sennyey Tibor megnyitóbeszédét. - A láthatatlan színek festője - Papageorgiu Andrea képeiről


Milyen Szókratész bürökpohara? Mi az a vitrográfia? Belefér-e egy üvegtálba az egész univerzum? Milyen Amerikában horvát és magyar kettős identitással alkotni? Szilágyi Csilla vezetett körbe minket a budapesti Croatica központban rendezett kiállításán. Ha van tíz perced és csodálatos tárgyakat akarsz látni, akkor ezt a videót nézd meg! Üveg által világosan + Szilágyi Csilla kiállítása a Croatica galériában + VIDEÓ

Szánj tíz percet a művészetre és gyere velünk - legalább virtuálisan - a fiatal, kortárs képzőművészek kiállítására, ahol az egyik alkotó Juhász Gergő vezet körbe, bemutatva társai és saját művészetét. Most bepillanthatsz a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2016-ban diplomázó, képgrafika szakos hallgatóinak budapesti kiállításba. Van tíz perced fiatal, kortárs, magyar képzőművészek munkáira? Akkor ezt a videót látnod kell!

„A mai világban nincs megadva az anyaság kellő tisztelete” - mondta Kiss Márta festőművész, akinek március 26-án nyílik legközelebb kiállítása. De beszélt nekünk angyalokról és emberekről, festészetről és gyermekvállalásról, a kisgyermekes anyák helyzetéről és a vega konyháról.  Anyának lenni művészet - Kiss Márta interjú

A csúti pottyantóst látjátok? Az nem az, hanem egy diktátor végbele, melybe mindenkit, aki elfogadja és hajbókol hozzá, sőt azokat is, akik kussolnak - egyébként különösen azokat: belepasszíroz. Végbélkúpok lesztek hamarosan mind, vagy, ami annál is rosszabb, biodíszlet ott, ahol egy nemzet tűnik el. - Baranyai Levente kiállítását ezzel az írással nyitotta meg a Hadik Kávéházban Weiner Sennyey Tibor. A felcsúti pottyantós - Baranyai Levente képei elé

„…ez egy ilyen kollektív kölyök-tudatalatti…” - Freund Éva esszéje Rabóczky Judit új szobrairól. -  Az elszabadult vasgyerekekről

Megvolt ez a cseresznyevirágzás valamelyik távoli tavaszon, és szemlélted már hanyatt dőlve a lombokat így. Megvolt, de lefotózni nem lehet az ilyesmit, az nem idéz illatokat így sosem. Kontra Ágnes képeiről. - A tavasz festészete - KULTÚRPART 2015.

Nézzék, közelről csodálják a Királynőt. Nincs koronája, ellenben van öntudata. Tehetsége, remek művészete, finom érzéke. Ő Rabóczky Judit, a Királynő, akinek nem kell a Király. Völgyi Tóth Zsuzsa nyitotta meg a Fészekben Rabóczky Judit kiállítását azzal az írással, amit itt és most a DRÓTon olvashattok. - Rabóczky Judit, a Királynő - Völgyi Tóth Zsuzsa írása

 

Az elmúlt hónapban tizenegy művész vett részt a nyugat-indiai Pune városában közös alkotói programon, köztük egy magyar is: Bubla Éva, aki észt alkotótársával, Lilli Tölppel a város természeti, ökológiai vonatkozásait vizsgálta és dolgozta fel alkotásaiban. A DRÓTon most leírást és néhány képet láthattok az indiai kiállításukról. Művészettel a környezetvédelemért – Bubla Éva és Lilli Tölp kiállítása Indiában

Nem csak kutyákról, nem csak irodalomról, nem csak üvegékszerekről beszélgettünk Czapáry Veronika író, költő, üvegművésszel és Sárfi Gabriella főkoordinátorral a Dumtsa Korzó Fesztiválon, Szentendrén.  - Üvegköltemények szerzője + VIDEÓ

Szarka Fedor Guido T O R O N Y című kiállításán jártunk Művelődési Szinten. Interjút láthatnak az alkotóval és részleteket a megnyitóból. Tornyokat építetek magyarok! - Szarka Fedor Guido képei a MÜSZIben + VIDEÓ

Szarka Fedor Guido kiállítása április elsején nyílik a győri Esterházy-palotában. Műtermében látogattuk meg a művészt, ahol nem csak a most nyíló kiállításról, és az új képekről, hanem a rombolás és építés misztériumáról is beszélgettünk. Videó és részletek a DRÓTon. - Mi az az āratī? - Látogatás Szarka Fedor Guido műtermében + VIDEÓ

Az emberiség számára három ajándék adatott meg. Az egyik a filozófia, a második a vallás és a harmadik a művészet. - mondta Rácz Géza, a Kagylókürt folyóirat főszerkesztője április elsején Győrben, a Rómer Flóris Múzeumban, ahol ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szarka Fedor Guido nagyszabású kiállítását. A DRÓTos videónkon keresztül most meghallgathatjátok a megnyitóbeszédet és bepillanthattok a kiállításba, amely 2016. május 1-ig látogatható. Ez az āratī! - Rácz Géza beszéde Szarka Fedor Guido kiállításának megnyitóján + VIDEÓ
 

Most vasárnap Győrben Szarka Fedor Guido kiállítását nem csupán megnézhetjük, de közelről is megismerkedhetünk a művész alkotómódszereivel, sőt ki is próbálhatjuk azokat. Az Āratī kiállítás megnyitóján is ott voltunk, meglátogattuk a műtermében Guidót, most pedig Zemlényi-Kovács Barnabás rövid elemzését közöljük a tárlatról, melyet május elsejéig lehet megtekinteni Győrben. Írás, részletek és művészet: a DRÓTon. Ha tetszett: add tovább! Az értő szellem derűje - Szarka Fedor Guido győri kiállításáról


DRÓTkonyha

Egyedülálló főzőműsort közvetít mától néha a DRÓT! Itt van végre a DRÓTkonyha! :) Milyen művészien főzni művészekkel? Milyen egy igazi spagetti, amit Mészáros Szabolcs festőművész készít nekünk szombathelyi műtermében? Miért fontos a víz és a táj? Miért jó ázó kocsikat festeni? Miért kell és hogyan lehet a paradicsom héját szakszerűen eltávolítani? A DRÓTkonyha első filmjéből kiderül. Ha tetszett: add tovább! :) Hogyan főzzünk spagettit? - Főzés Mészáros Szabolcs festőművésszel - DRÓTkonyha1.

Gyakran ér minket a kritika, hogy teljesen elszállt dolgokat is közlünk. Ezt  visszautasítjuk, és nagy örömmel ajánljuk figyelmetekbe a DRÓTkonyha második részét, amelyben megtekinthetitek Nagy Zsófia festőművész ehető képeit és meghallgathatjátok Dobai Bálint költő iható haikuit. Zabálni fogjátok! Vagy nem. Mindenesetre megköszönjük, ha megosztjátok :) Fogyasztható művészet - ehető képek és iható szavak - DRÓTkonyha2

 

 

  • Szarka Fedor Guido
  • kiállítás
  • symmetricon
  • szimmetriák
  • művészet
  • képzőművészet
  • Művészet