Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Mária és a kétélű kard

Ha él benned a Krisztus, akkor neked ezentúl fájni fog az igazságtalanság, akkor is, ha nem személyesen érint. Fájni fog az irgalmatlanság, akkor is, ha nem veled történik. Fájni fog a szeretetlenség, akkor is, ha másoknak kell azt átélniük. Kard járja át a lelkedet. - Ledán István - a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkészének - írását olvashatjátok a DRÓTon 2017 Karácsonyán.

Mária és a kétélű kard


Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak  elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek  ellene mondanak - a te lelkedet is éles kard járja majd át -, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.

Lk. 2, 34-35


Michelangelo híres szobra, a Pieta, Máriát, a Jézus anyját ábrázolja amint karjában tartja a keresztről éppen levett Jézust. Nagyon fiatal, szinte fiatalabbnak látszik Jézusnál, ha csak őt nézzük, arra is gondolhatnánk: fiatal anya, aki csecsemőjét tartja a karjában. Mária arca szomorú, de nem látszik rajta gyötrődés, mintha csak merengene, töprengene valamin. Talán azon, amit sok évnek előtte egy öregember mondott neki:

a te lelkedet is éles kard járja majd át.

Ennek az öregembernek a rejtélyes mondatáról szeretnék most néhány gondolatot megosztani. Simeon volt a neve, Jeruzsálemben, Jézus körülmetélésének napján találkozott Józseffel, Máriával, és a csecsemő Jézussal. Csupa örvendetes, örömteli dolgot mond a családnak, ugyanazt, amit Jézus születése előtt és után az angyalok is mondtak, a pásztorok is hirdettek: világosságul lesz ez a gyermek – mondja – a pogányoknak, dicsőségéül népének, Izraelnek. Végül pedig megáldja Józseféket. De aztán – én legalább is így képzelem el – félrehívja Máriát, és négyszemközt ezt mondja: éles kard járja majd át a lelkedet.

A karácsony az öröm, az ujjongás, a derű ünnepe:

született nekünk ma Megtartó! Jól teszi az ember, ha örül és ujjong. Jól teszi, ha derűsen és áhítattal készül az ünnepre. Ezt igyekszem tenni én is, de közben folyton ott motoszkál a fejemben ez a rejtélyes mondat, amit ez a Simeon nevű öregember négyszemközt mondott Máriának: a te lelkedet is éles kard járja majd át. Van-e ennek a mondatnak számunkra üzenete 2017 karácsonyán? Úgy gondolom, hogy van.

A középkori egyház tanítása szerint Máriát, Jézus anyját hét fájdalom érte, hétszer járta át szívét a kard. Többek között akkor, amikor menekülniük kellett Egyiptomba, és Heródes gyermekeket gyilkolt. Aztán amikor találkozik a keresztet hordozó Jézussal, amikor keresztre feszítik Jézust, amikor leveszik fia meggyötört testét a keresztről, és végül, amikor a sírba kellett helyeznie.

És most sok olyan dolgot mondhatnék, ami miatt kard jár(hat)ja át a lelkünket.

Tőr járja át a lelkünket, ha azt halljuk, hogy az emberek ünnep előtt túlvásárolják magukat, sokan hitelt is felvesznek, aztán csalódottan kalkulálnak:

ennyit fektettem be, ennyit kaptam vissza, ennyi hasznos, ennyi haszontalan a kapott ajándékok között. Tőr járja át a lelkünket, ha azt látjuk, milyen kétségbeesetten keresik az emberek az ünnepet – a legrosszabb helyeken: plázákban, bevásárló központokban, alkoholban, túlméretezett karácsonyi vacsorákban. De hadd beszéljek másról inkább!

Azt gondolom, hogy Simeon szavai nem pusztán csak az anyai sorsról beszélnek, Mária fájdalmáról. És egyáltalán nem vészjósló szavak – Simeon próféciája mégiscsak örömhír. Arról szól, hogy megszületik benned Jézus, vagy ahogy a Biblia mondja: élsz többé nem te, hanem él benned a Krisztus, és neked ezentúl fájni fog az igazságtalanság, akkor is, ha nem személyesen érint. Fájni fog az irgalmatlanság, akkor is, ha nem veled történik. Fájni fog a szeretetlenség, akkor is, ha másoknak kell azt átélniük. Kard járja át a lelkedet.

Ha megszületik benned Jézus, a te ügyed is lesz, ha a szomszédod háza ég, a te ügyed is lesz a mások gondja-baja, nyomorúsága, és töprengeni fogsz, esetleg féléjszakákon át, hogy miként lehetne segíteni.

Kard járja át a lelkedet, ha nyomort látsz, mélyszegénységet, szenvedést, akkor is ha nem a családodról van szó. És hogy miért jó ez? Azért, mert a Heródesek, főpapok, halált, „feszítsd meg”-et kiáltók lelkét nem szokta átjárni a kard. Ők pontosan tudni szokták, hogy aki nyomorúságban van, akit igazságtalanság ér, akit letaposnak, az maga tehet róla; azt is tudni vélik, hogy aki kényelemben, jólétben, biztonságban él, azt szereti a jóisten. Ha nekünk át szokta járni ez a Simeon-féle kard a lelkünket, abból tudhatjuk: a jobbik részt választottuk, a jó úton járunk.

A Michelangelo szobrával kezdtük ezt a rövid elmélkedést, hadd forduljunk a végén is gondolatban e szobor felé. Mária arca szomorú, de nem torzítja el a gyötrődés, mintha csak mélyen elgondolkodna, és arra gondolna: nem pont így képzeltem el fiam történetét, amikor világra hoztam, de ma is, a történtek ismeretében is azt mondanám, amit fiatal nőként mondtam: íme, az Úrnak szolgálóleánya, történjék velem a te beszéded szerint. (Lk.1,38)

Történjék velünk az Úr beszéde szerint. Ez a legjobb, ami történhet velünk az ünnepen.


KORÁBBI KARÁCSONYOK a DRÓTon

 

Weiner Sennyey Tibor: Három királyok éneke

És valahányszor újra és újra a világóra körbe jár és újra kattan,
mi újra útra kelünk és újra megtesszük hosszú utunkat, mert a
legegyszerűbb tanítás, a legtisztább tanítás, a legnagyszerűbb
tanítás, még a három királynak is, ó, törékeny Jézusurunk, te
tudhatod: mindig újramondható és mindenkor a legszebb.

Stenszky Cecília: A fény belőlünk fakad

A karácsony persze szólhat a csillogásról, a fényről az év sötétjében, s az ajándékokról, de mennyivel másabb az egész hangsúlya, ha a csillogás és a fény belőlünk fakad, az ajándékot pedig önmagunkból adjuk.

Gömöri György: Ötvenhat Karácsonyán

London ma már sok tekintetben magyar város. Olyan metropolisz, amiben élénk színnel vannak jelen a magyarok: kürtöskalácsot kapni a Finchley Roadon, lángost árulnak  Camdenben, a piacon. Ezen a Brexit sem változtat túl sokat. De hatvan éve még más volt a hangulat Londonban: a legtöbb angol fenntartások nélkül, szeretettel fogadta a magyar menekülteket. Az alábbi vers régi, de talán újratöltve is él.

Weöres Sándor: Arkangyal-szféra

A vers minden sora áthatja és beburkolja az egész világot. Ide tartozik a Miatyánk...  -

Karácsony a Nyolcadik kerületben + VIDEÓ

Karácsonykor a nyolcadik kerületi Kesztyűgyár Közösségi Házban jártunk, ahol Csámpai Rozi festőművész és tanítványai állítottak ki, léptek fel és ünnepeltek. -

Anime karácsony - második rész - MondoCON-DRÓT + VIDEÓ

Kékszemű lányok láncfűrésszel, nagy-szőrös férfiak rózsaszínben, titánok, anime és MondoCON minden mennyiségben. A videóban megszólal Boros Csaba - a MangaFan Kiadó tulajdonosa és Szekeres András Márk - a MondoCon főszervezője. Helyszíni tudósításunk első részét láthatjátok. Anime őrület karácsonykor! -

Weiner Sennyey Tibor: Este

„A férfi, míg zeng a zsoltár, / Meg se mozdul, hideg rázza, / Bár megszületik a megváltó, / Asszony hozza a világra.” - Boldog Karácsonyt kíván minden kedves olvasójának, szerzőjének és alkotójának a DRÓT szerkesztősége. 

Isten tudja, hogy a nők...

Egy buddhista tanító, egy vaisnava (Krisna-hívő) teológus, egy református lelkész, egy rabbi és egy muszlim hitoktató véleményét olvashatjátok a napokban erősen tematizált nemi egyenlőtlenségekről a DRÓTon. Az írás részlet Rába Géza most megjelent „Isten tudja – emberi kérdések, vallási válaszok” című könyvéből. -

Stenszky Cecília elgondolkodtató írása Karácsonyra a DRÓTon. - Fülbegyónás karácsonyra - ...ha Karácsonykor csak egy írást olvasol el, ez legyen az!

Megírjam? Vagy ne írjam? Merjek arról beszélni, amit, ha az életem egy film volna, nem valóság, biztosan megteszek: hogy kilépek a gyóntatófülkéből? Nem is olyan nagy tragédia. Csak éppen nem szokták csinálni. Arról, akár, hogy az utolsó néhány évtized pápái ragyogóan bizonyítják, hogy bőséges alázattal és kevesebb gőggel többet lehet fordítani a világon, mint bármennyi felső tekintéllyel. Arról akár, hogy régi örökségeink, Dante, Bosch, a Jelenések Könyvének apokaliptikus leírásai ellenére a mai teológia szeretné remélni, hogy üres a pokol. -
 
 
Sőth Károly különben nem hangos ember, nem szokott kiabálni, ami azt illeti, nem is emlékszik, mikor kiabált egyáltalán utoljára, a feleségével pedig biztosan soha, most is csak a körülmények hozták úgy. -
 
„De itt sötét van, s hideg. / Szemünkre nem jön többé álmod. / Merre szállt el tekinteted? / Zengő hangod hova illant?” - Karácsony napján Hegyi Botos Attila versét olvashatjátok a DRÓTon. Ha tetszett: ajándékozd tovább! -

 

  • Karácsony
  • Ledán István
  • Mária
  • József
  • Jézus
  • ünnep
  • Élet