Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Kiss Márta: Istennő triptichon

Istennőket festek. Archetípusokat öntök képi formába, jobban mondva megidézem ezeket a képeket.  Különféle kultúrák istennő alakjai láthatóak egymás mellett, triptichon szerű elrendezésben: Káli, a Fekete Madonna és Kuan Jin. 

Kiss Márta 
 
Istennő triptichon 
 
 
 
"A mai emberiségre leselkedő veszély részben a maszkulin intellektuális tudat egyoldalú patriarchális fejlődéséből adódik, ami nincs egyensúlyban a lélek matriarchális világával. A nyugati világnak el kell jutnia egy olyan szintézishez, ami magában foglalja a női világot is. " 
E. Neumann
 
Hogy kerülnek egymás mellé ezek a különböző kultúrákból származó, más és más kultikus hagyománnyal rendelkező alakok? A válogatás egészen szubjektív és érzelmi alapú, és motivációja az a vágy, hogy közelebb kerüljek a Nagy Istennő világához. 
Érdekel, hogyan finomodik, differenciálódik az ősarchetípus, a Nagy Anya képe, ami kezdetben még egyaránt telített pozitív és negatív, jó és rossz, barátságos és félelmetes jelentéssel. Hogyan válnak külön ezek a jelentések és szimbólumok az emberiség és a tudat fejlődésével. Hogyan jelenik meg az Istennő egyszer tápláló anyaként, másszor vérszomjas pusztítóként, szellemi tudást, kegyelmet, békét hozó vagy csalfa, csábító, őrületbe kergető erőként. 
Rendkívül érdekes számomra látni azt a megannyi megjelenési formát és szimbólumot, ahogy az Istennő az idők folyamán megnyilvánult. 
Talán azért is érdekel ez ennyire, mert
 
a mai időkben, a nyugati világban alig találni az Istennő jelenlétét.
 
Megfestek tehát különféle Istennőket vagy archetípusokat, hívjuk, ahogy akarjuk.
 
Mindegyik kép tömény szimbólum-anyag, és a szimbólumok természetesen nem függetlenek attól a kultúrától, ahol létrejöttek. 
 
Az ábrázolásban én is törekszem az adott kultúra vizuális hagyományainak tiszteletben tartására, ezért képeim festészetileg nem túl innovatívak. 
Azt szeretném, ha festményeim az adott minőséget, amit a figurák hordoznak, valóban meg tudnák jeleníteni. Kíváncsi vagyok, hogy a szimbólumok elő tudnak-e valamit hívni a néző kollektív tudattalanjában lévő ismeretből. Engem ezek az istennő figurák mint pszichológiai erők izgatnak.
 
Tisztában vagyok azzal, hogy veszélyes lehet, ha egy vallási, kultikus képet kiragadnak a maga közegéből, és újrainterpretálják, nem véve figyelembe azt a bonyolult szimbólum és eszmerendszert, amibe ez a kép beágyazódik.
 
Nincs szándékomban bármiféle új jelentést adni ezeknek a jelképeknek, ezért is ragaszkodtam a hagyományos ábrázoláshoz. 
Itt az a kérdés merülhet fel, hogy miért pont ezek a képek kerültek egymás mellé.
 
Az eredeti nagyszabású ötletem az volt, hogy 12 képet festek meg: a Fekete Madonnát / Máriát, Kuan Yint, Demetert, Kálit, Gorgót, Hekatét, a Zöld Tarát, Artemiszt, Szófiát, Lilithet, Médeát, Kirkét. 
Ahogy belekezdtem a festésbe, rájöttem, hogy nagyobb fába vágtam a fejszém, mint gondoltam.
Azért pont ez a három kép készült el, mert ezek az archetípusok, istennő alakok foglalkoztattak most a leginkább.
 
Remélem, hogy a képek minden magyarázat nélkül is hatást gyakorolnak a nézőre, de itt van egy kis történeti háttér azoknak, akik mentálisan akarják a szimbólumokat megközelíteni.
 
Káli Shiva felesége, Párvati / Durga egyik megnyilvánulási formája. Lényét összekapcsolják a shaktival, a világegyetemet átható alapvető női, teremtő, kreatív energiával. Káli jelentése: fekete, és az idő ereje. Ő az  Idő, a Változás, a Hatalom, a Teremtés, a Megtartás, a Rombolás, az Átalakulás, a Halál, az Újjászületés istennője. Shivával egyesülve világokat teremt és pusztít, van egy rettenetes, rosszindulatú démonölő aspektusa, de van egy jóindulatúbb megjelenési formája is, ahol fiatal, gyönyörű, és mosolyog.
 
Haragvó istennőből megváltó istennővé válik, aki a halálon aratott győzelem szimbóluma is.
 
Több történet mesél arról, hogy is született meg Káli. Az egyik hagyomány úgy tartja, hogy egy szörnyű démon tartotta rettegésben a világot. Az istenek létrehozták Durgát, hogy győzze le a démont. Durga a nagy harcban annyira felbőszült, hogy a harag kirobbant homlokán át, és Káli alakjában testet öltött. Káli még haragosabban nekiállt harcolni, és minden démont felfalt a csatatéren. Miután mindenkivel végzett, félelmetes táncba kezdett, és folytatta az öldöklést. Annyira megrészegült a pusztításban, hogy az istenek se tudták megállítani. Shivát kérték meg, hogy nyugtassa le a tomboló Kálit. Se a szép szavak, a rábeszélés, se a fenyegetés nem segített. Shiva végül lefeküdt a csatamezőre a hullák közé. Ahogy Káli őrjöngő táncában férje testére lépett, hirtelen magához tért, és abbahagyta a tombolást.
 
Ábrázolása: 
Kálit meztelenül ábrázolják:
 
a Maya beburkoló világán túl van, a prakriti, az anyag felett áll. Tiszta, meg nem nyilvánult energia.
 
Fekte, vagy populáris indiai képeken kék színű bőrrel jelenítik meg, ez utal arra, hogy a világ a sötétségből született.  Káli maga az az energia, amiből a világ létre jön. Gyakran ábrázolják úgy, hogy a fekvő Shiván áll, vagy táncol. Shiva az anyag, Káli az energia. Káli tartja fenn a természetet és annak körforgását. Hosszú, gubancos haja kiengedve lóg, vagyis Káli szabad a konvencióktól, a civilizációtól mentes természet szabadságát mutatja. 
Nyitott szájából hossz nyelv nyúlik ki, ami vérszomjra, sóvárgásra, mohóságra utal. Fogaival azonban megfogja nyelvét, itt a fogak a tudatosságot szimbolizálják, s azt, hogy kontrollálj a sóvárgást, a mohóságot. Ábrázolják 4 vagy 10 karral. Négy karú ábrázolásán az egyik kezében lehet a scimitar (hajlított kard), vagyis az isteni tudás, hatalom, energia, ezzel védi Káli az emberiséget:
 
elpusztítja a negatív dolgokat és az emberi egot.
 
Másik kezében levágott emberi fejet tart, ez az emberi ego. Tart még koponyából készült kupát, ami felfogja a kifolyó vért, vagy  tarthat háromágú szigonyt is. Kezei mutathatnak különféle mudrákat, főleg az abhaya (félelem nélküliség) és a vara (áldás) mudrákat. 
Dereka körül levágott emberi karok lógnak, nyakában pedig emberi fejekből vagy koponyákból készült füzér látható. Kígyók és sakál kísérhetik. 
Harmadik szeme alatt a nap, a hold és a tűz jelei vannak - a természet ereje.
 

Fekete Madonna
A Fekete Madonnák egyrészt a középkorban keletkezett, másrészt pogány eredetű festmények vagy szobrok, melyeken Mária látható a gyermek Jézussal. Az ábrázolás különlegessége, hogy Mária és Jézus bőrének színe sötét, ugyanakkor az arc karaktere európai, világos jegyeket mutat. Sok Fekete Madonnát misztikus áhítat övez, csodálatos eseményeket társítanak hozzájuk. Számos kép vagy szobor zarándoklat célpontja lett. 
A Fekete Madonnáknak fontos kultusza volt Franciaországban, Itáliában, Magyarországon és Németországban. (A kultusz történetéről itt olvasható összefoglaló.)
 
Spirituális értelmezésben a Madonna feketeségét megpróbáltatásaival magyarázzák, ugyanakkor ez a szín hasonló a föld feketeségéhez.
 
Olyan ő, mint a megművelésre váló föld, mely magába fogadja a fény magvait. A Madonna belső lényege is fény, ezt betakarja ruhaként a látható világ, a világi test, mely fekete, mint a föld. 
 
A magyarság ősvallásában Nagyboldogasszony az égi fényanya, Kisboldogasszony pedig Mária, a földi megtestesülés.
 
A fekete szűz szimbolizálhatja azt a szellemi fénylényeget, mely összenő az anyaggal. Az ember feladata, hogy a Teremtő munkatársává váljon a Földön, és a földet, az anyagot ismét szellemivé alakítsa. Krisztus élete útmutatás az emberiségnek ehhez.
 
A határtalan könyörületesség és együttérzés megtestesítője a távol-keleti buddhista mitológiában. Indiában Avalokitesvara bódhiszattvaként, férfi alakban tisztelik, Kínában, Japánban, Koreában, Vietnámban női alakban. Nevének jelentése: "aki észleli a világ hangját". 
 
A legenda szerint mielőtt Kuan Yin átlépte volna a megvilágosodás kapuját, meghallotta a világban szenvedő érző lények hangját, ami a szívéig hatolt.
 
Ettől nem tudta véglegesen elhagyni a világot, és letette a bódhiszattva fogadalmat, mely szerint addig nem jut el a teljes megszabadulásig, amíg meg nem szabadult minden szenvedő lény.
Többféle dologban fordulnak a hívek Kuan Jinhez, akinek a könyörületesség mellet sok más aspektusa is van: békesség, védelem, hit, tudatosság, odaadás, erő, szeretet. Főként az anyák és a nők patrónusa. 
Kezdetben férfi alakban ábrázolják, később nőkén, vagy kettős nemi jelleggel. Kettő, négy és nyolckezű változata is létezik. Állva vagy ülve jelenik meg, felső teste meztelen, bő ruha van rajta, fején díszes diadém, testét nyakláncok, karkötők és szalagok díszítik.
 
Kezében sokszor feltűnik egy kis elixíres üvegcse vagy tégely, amit ki is önthet épp: ez a gyógyító életvíz, ami minden létezőnek egészséget és békét hoz.
 
Van, hogy rizses tálat tart kezében a termékenység és táplálás szimbólumaként. 
Kezében lehet még könyv, papírtekercs, lótuszvirág, vándorbot. 
Gyakran ábrázolják sárkánnyal is. Keleten a sárkányt egész máshogy értelmezik, mint nyugaton: a keleti sárkány a bölcsesség, a spiritualitás, az erő, az átalakulás energiáit testesíti meg.
 
Ajánlott irodalom

Erich Neumann: A Nagy Anya - A Magna Mater archetípusa a jungi pszichológiában, Ursus Libris 2005.

Kiss Márta honlapja és írásai itt érhetőek el.

 


 

KISS MÁRTA a DRÓTon
 

„A mai világban nincs megadva az anyaság kellő tisztelete” - mondta Kiss Márta festőművész, akinek március 26-án nyílik legközelebb kiállítása. De beszélt nekünk angyalokról és emberekről, festészetről és gyermekvállalásról, a kisgyermekes anyák helyzetéről és a vega konyháról.   


KÉPZŐMŰVÉSZET a DRÓTon

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 1.

Kétszáz alkotás szerepel a 63. Vásárhelyi Őszi Tárlaton, köztük a DRÓT által Szentendrén kiállított szombathelyi festőművészé, Mészáros Szabolcsé is! A hírre tekintettel Mészáros Szabolcs kiállítását 2016 szeptember 16-ig meghosszabbítjuk, amikor is Szarka Fedor Guido képeit fogjuk a művészek városában kiállítani. Részletek és a tárlatra beválogatott festményről kép itt. - Mészáros Szabolcs a legjobb kétszáz kortárs között - a szentendrei kiállítást meghosszabítjuk
 

2016 július 29-én nyílt meg és már látogatható az első DRÓT-kiállítás Szentendrén, a festők városában. A kis kiállítások terveink szerint egymást fogják követni a Szerb utca 2 alatti Red Lion étterem előterében. A kiállítást lapunk főszerkesztője, Weiner Sennyey Tibor az alábbi esszével nyitotta meg. Víz és fény, avagy mi a festészet? 

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 2.

Festők és költők a legritkább esetben magyarázzák saját műveiket, pedig azért néha nem ártana pár szót szólni. Különösen, ha a versekről első pillantásra úgy tűnhet, mintha kiszakadtak volna közegükből, s valami ismeretlen világba kerültek. Pedig nem. Mit keres Szarka Fedor Guido festményei között Weiner Sennyey Tibor négy verse? Valójában csak hazatalálnak. Ott vannak most, ahová igazán tartoznak. Onnan közelítek az ő képei felé, ahonnan a legbiztosabban kapcsolódok: a verseim felől.  Bali-azúr és tengerifű zöld - Szarka Fedor Guido szentendrei kiállításának megnyitója

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 3.

A művészek, mondják, kész alkotásokat hívnak meg, olyanok, mint a kisrádió, befogják az adást és közvetítik. Néha recsegve, néha sisteregve, de valami jelet kapnak, s a művésznek semmi mást sem kell tennie, csak ezt a jelet a lehető legtisztábban tovább adnia. A befogadó pedig az, aki felé a jel irányul, aki nélkül mit sem ér az egész, akihez el kell jutnia az üzenetnek. Az üzenet néha nem több, mint, hogy állj meg. Semmi több. Állj meg. Csak ennyi. A változás állandósága - Karsai Zsófia kerámia „képeiről”

ÚJ FORRADALOM A MŰVÉSZETBEN 4.

Papageorgiu Andrea nem képeket fest, hanem a fényben úszó színeket festi. A fényben a színt, ami rejtőzik, titkolózik, elbújik előlünk. Fény- és színfestő nő ő.... A megszokás szépsége címmel nyílt kiállítása Papageorgiu Andreának a Lívia-villában Budapesten. A DRÓTon most elolvashatjátok Weiner Sennyey Tibor megnyitóbeszédét. - A láthatatlan színek festője - Papageorgiu Andrea képeiről


Milyen Szókratész bürökpohara? Mi az a vitrográfia? Belefér-e egy üvegtálba az egész univerzum? Milyen Amerikában horvát és magyar kettős identitással alkotni? Szilágyi Csilla vezetett körbe minket a budapesti Croatica központban rendezett kiállításán. Ha van tíz perced és csodálatos tárgyakat akarsz látni, akkor ezt a videót nézd meg! Üveg által világosan + Szilágyi Csilla kiállítása a Croatica galériában + VIDEÓ

Szánj tíz percet a művészetre és gyere velünk - legalább virtuálisan - a fiatal, kortárs képzőművészek kiállítására, ahol az egyik alkotó Juhász Gergő vezet körbe, bemutatva társai és saját művészetét. Most bepillanthatsz a Magyar Képzőművészeti Egyetem 2016-ban diplomázó, képgrafika szakos hallgatóinak budapesti kiállításba. Van tíz perced fiatal, kortárs, magyar képzőművészek munkáira? Akkor ezt a videót látnod kell!

„A mai világban nincs megadva az anyaság kellő tisztelete” - mondta Kiss Márta festőművész, akinek március 26-án nyílik legközelebb kiállítása. De beszélt nekünk angyalokról és emberekről, festészetről és gyermekvállalásról, a kisgyermekes anyák helyzetéről és a vega konyháról.  Anyának lenni művészet - Kiss Márta interjú

A csúti pottyantóst látjátok? Az nem az, hanem egy diktátor végbele, melybe mindenkit, aki elfogadja és hajbókol hozzá, sőt azokat is, akik kussolnak - egyébként különösen azokat: belepasszíroz. Végbélkúpok lesztek hamarosan mind, vagy, ami annál is rosszabb, biodíszlet ott, ahol egy nemzet tűnik el. - Baranyai Levente kiállítását ezzel az írással nyitotta meg a Hadik Kávéházban Weiner Sennyey Tibor. A felcsúti pottyantós - Baranyai Levente képei elé

„…ez egy ilyen kollektív kölyök-tudatalatti…” - Freund Éva esszéje Rabóczky Judit új szobrairól. -  Az elszabadult vasgyerekekről

Megvolt ez a cseresznyevirágzás valamelyik távoli tavaszon, és szemlélted már hanyatt dőlve a lombokat így. Megvolt, de lefotózni nem lehet az ilyesmit, az nem idéz illatokat így sosem. Kontra Ágnes képeiről. - A tavasz festészete - KULTÚRPART 2015.

Nézzék, közelről csodálják a Királynőt. Nincs koronája, ellenben van öntudata. Tehetsége, remek művészete, finom érzéke. Ő Rabóczky Judit, a Királynő, akinek nem kell a Király. Völgyi Tóth Zsuzsa nyitotta meg a Fészekben Rabóczky Judit kiállítását azzal az írással, amit itt és most a DRÓTon olvashattok. - Rabóczky Judit, a Királynő - Völgyi Tóth Zsuzsa írása

 

Az elmúlt hónapban tizenegy művész vett részt a nyugat-indiai Pune városában közös alkotói programon, köztük egy magyar is: Bubla Éva, aki észt alkotótársával, Lilli Tölppel a város természeti, ökológiai vonatkozásait vizsgálta és dolgozta fel alkotásaiban. A DRÓTon most leírást és néhány képet láthattok az indiai kiállításukról. Művészettel a környezetvédelemért – Bubla Éva és Lilli Tölp kiállítása Indiában

Nem csak kutyákról, nem csak irodalomról, nem csak üvegékszerekről beszélgettünk Czapáry Veronika író, költő, üvegművésszel és Sárfi Gabriella főkoordinátorral a Dumtsa Korzó Fesztiválon, Szentendrén.  - Üvegköltemények szerzője + VIDEÓ

Szarka Fedor Guido T O R O N Y című kiállításán jártunk Művelődési Szinten. Interjút láthatnak az alkotóval és részleteket a megnyitóból. Tornyokat építetek magyarok! - Szarka Fedor Guido képei a MÜSZIben + VIDEÓ

Szarka Fedor Guido kiállítása április elsején nyílik a győri Esterházy-palotában. Műtermében látogattuk meg a művészt, ahol nem csak a most nyíló kiállításról, és az új képekről, hanem a rombolás és építés misztériumáról is beszélgettünk. Videó és részletek a DRÓTon. - Mi az az āratī? - Látogatás Szarka Fedor Guido műtermében + VIDEÓ

Az emberiség számára három ajándék adatott meg. Az egyik a filozófia, a második a vallás és a harmadik a művészet. - mondta Rácz Géza, a Kagylókürt folyóirat főszerkesztője április elsején Győrben, a Rómer Flóris Múzeumban, ahol ezekkel a szavakkal nyitotta meg Szarka Fedor Guido nagyszabású kiállítását. A DRÓTos videónkon keresztül most meghallgathatjátok a megnyitóbeszédet és bepillanthattok a kiállításba, amely 2016. május 1-ig látogatható. Ez az āratī! - Rácz Géza beszéde Szarka Fedor Guido kiállításának megnyitóján + VIDEÓ
 

Most vasárnap Győrben Szarka Fedor Guido kiállítását nem csupán megnézhetjük, de közelről is megismerkedhetünk a művész alkotómódszereivel, sőt ki is próbálhatjuk azokat. Az Āratī kiállítás megnyitóján is ott voltunk, meglátogattuk a műtermében Guidót, most pedig Zemlényi-Kovács Barnabás rövid elemzését közöljük a tárlatról, melyet május elsejéig lehet megtekinteni Győrben. Írás, részletek és művészet: a DRÓTon. Ha tetszett: add tovább! Az értő szellem derűje - Szarka Fedor Guido győri kiállításáról


DRÓTkonyha

Egyedülálló főzőműsort közvetít mától néha a DRÓT! Itt van végre a DRÓTkonyha! :) Milyen művészien főzni művészekkel? Milyen egy igazi spagetti, amit Mészáros Szabolcs festőművész készít nekünk szombathelyi műtermében? Miért fontos a víz és a táj? Miért jó ázó kocsikat festeni? Miért kell és hogyan lehet a paradicsom héját szakszerűen eltávolítani? A DRÓTkonyha első filmjéből kiderül. Ha tetszett: add tovább! :) Hogyan főzzünk spagettit? - Főzés Mészáros Szabolcs festőművésszel - DRÓTkonyha1.

Gyakran ér minket a kritika, hogy teljesen elszállt dolgokat is közlünk. Ezt  visszautasítjuk, és nagy örömmel ajánljuk figyelmetekbe a DRÓTkonyha második részét, amelyben megtekinthetitek Nagy Zsófia festőművész ehető képeit és meghallgathatjátok Dobai Bálint költő iható haikuit. Zabálni fogjátok! Vagy nem. Mindenesetre megköszönjük, ha megosztjátok :) Fogyasztható művészet - ehető képek és iható szavak - DRÓTkonyha2

 
 
 
 
 
 
 
 
  • festészet
  • Kiss Márta
  • Kiss Márti
  • triptichon
  • istennők
  • nők
  • nőkérdés
  • archetípusok
  • Művészet