Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Judhisthíra kutyája

Szombaton délután Király Levente és Weiner Sennyey Tibor költők versekkel gyűjtenek a szentendrei Árvácska kutyamenhely javára. Ez alkalomból Judhisthíra kutyája címmel részletet olvashattok a Bharatayuddha-ból, az 1060 körül íródott jávai kawi ős-Mahábháratából.

Mpu Sehah és Mpu Panuluh

Judhisthíra kutyája
(Részlet a Bharatayuddha-ból
a jávai kawi ős-Mahábháratából
cca. 1060.)
 
(...)
Midőn az öt Pándava és egyetlen feleségük 
harminchat esztendőnyi királyság legvégén 
a legvégső és legutolsó útra mentek együtt,
történt, amit most hallatok, amit most mesél
a tűnt időben rejtező költőtök által öntött
verses regébe aranylón hajló költemény.
Judhisthíra, vezette két dicső bátyját,
két öccsét és mindöjűk közös feleségét,
a legerősebb Bímát és hős Ardzsúnát, 
Drupádit, ki ok és cél volt mindenért,
s az ikreket: Nakulát és Sahadévát;
így indultak az égiek kegyeiért.
Rögtön, hogy királyságuk elhagyták,
Nyomukba szegődött egy kutya,
S ők engedték, el nem zavarták.
Átkeltek a végtelen vérvörös tengeren,
kinyílt előttük a névtelenség sivatagja,
és áthágtak ismeretlen hegyeken.
Mígnem elérték a szent Méru-hegy lábát,
a világ legtetejének, az istenek lakának 
ajtaját, a Mennyek bejáratát.
Ekkor az öt Pándu egyetlen asszonyukkal,
elmondhatatlanul hosszú utazás után
égfelé indultak, nyomukban kutyájukkal.
Drupádi zuhant le a mélységbe elsőként.
„Miért, mondd, miért ő zuhant le, Judhisthíra?”
- bömbölve kérdte Bíma: „Miért?”
„Nem volt eléggé erényes? Nem adta szívét?”
Hátra sem nézett, csak ment Judhisthíra:
„De. Erényes volt és szeretőn adta szívét,
mégis le kellett esnie, mert nem volt bűntelen,
nem tudta egyformán szeretni mind az öt férjét,
Ardzsúnát szerette leginkább, s ennyi épp elég.”
A következő ki lehullott s összetört Sahadéva volt,
„Mi volt hibája?” – tört meg tehetetlenül Bíma –
„Judhisthíra, testvérünk, válaszolj!” – és ő így beszélt,
anélkül, hogy hátranézett volna, így szólt Judhisthíra:
„A büszkeség a bölcsességre, ez volt a bűne.”
S alig léptek már zuhant a másik iker, Nakula.
„Mi rosszat tett ő?” – rengett meg a Méru-hegy
havas csúcsa nagyerejű Bíma zokogó szavaitól:
„Félt, hogy iker-mása nélkül nem oly szép, s ez,
hogy fontosabb a látszat, mint a való,
már épp elég ok, ahhoz, hogy e hegyről leess.”
S máris Ardzsúna zuhant, mint hegyre a hó.
„Ó Judhisthíra...” – rogyott össze Bíma – „...Ardzsúna,
legnagyobb hős mindőnk közül, mit vétett?”
„Önhitt volt.” – szólt meg nem állva, kutyával nyomába.
„És én?” - kérdezte Bíma – „Én a legerősebb, Judhisthíra,
érzem a végzet lábam nyomán, erőm elfogyott,
nem bírom a súlyt, mit vállamra rak a sok halál.”
Judhisthíra pedig meg nem állt, úgy mondta:
„Bíma bűne volt, hogy erejére büszke volt.”
s míg bátyja belefagyott saját fájdalmába 
Judhisthíra csak ment tovább, fel a Méru-hegyre,
Nyomában mindvégig ott ballagott a kutya,
hátra sem nézve, fel-fel, egyre csak egyre.
Míg a csúcson végül kitárult az Ég kapuja
Harci szekerén, hatalmas robajjal szállt le
a Mennyből Judhisthíra elé maga a nagy Indra.
„Jöjj!” – szólt az isten – „Testvéreid és feleséged
már itt vannak valamennyien fent az égben.”
„És a kutya?” – kérdezte az utolsó élő Pándu csendben.
„Felejtsd el!” – legyintett Indra – „Mit érdekel téged?
Mindenki nem kerülhet a Mennybe,  főleg
egy eb nem, ki értéktelen és jelentéktelen.”
„Ó Indra, ebben az esetben én sem mehetek.”
- szólt Judhisthíra – „A kutya hű társam volt az úton,
hátra most a célnál, értsd meg, nem hagyhatom.
Önzetlenül segített és mindvégig elkísért,
a Mennyek öröme semmit sem jelent nekem,
ha ott nincs sem önzetlenség, sem hűség velem.
E kutya végig jött mellettem az úton és lám ideért,
jobb volt testvéreimnél és feleségünknél, 
nem volt bűne, s akárcsak én, ő is célba ért.
Ha ő nem szolgálta meg a Mennyet, 
akkor ó Indra, hiába várnak ott szeretteim
megszabadulva, akkor ó Indra, én sem.”
„Állj!” – szólt a nagy isten – „Senki sem 
érdemli meg úgy, hogy otthonra leljen az Égben,
mint te, Judhisthíra, fordulj és lásd meg,
e kutya ki mindvégig követett téged
nem más, mint maga a Dharma!
Lásd meg igaz formáját és értsd meg.”
Ekkor Judhisthíra megfordult és meglátta,
hogy átváltozva kutyája maga volt a Dharma,
aki kiáradt és gazdáját megáldotta, 
mert önzetlen volt és az igazságot megragadta
mindenhol és minden időben Judhisthíra,
így vitte fel őt a mennybe szekerén Indra.
(...)
(Fordította Weiner Sennyey Tibor)

KUTYAÜGY

 

Király Levente és Weiner Sennyey Tibor költők és szerkesztők különleges felolvasást szerveznek a szentendrei Árvácska kutyamenhely javára a Zsivágóban december 10-én. Gyertek és segítsetek a kidobott kutyákon. Cserébe verseket kaptok. Részletek itt.

Van egy kutyánk

Van egy kutyánk, Szafaládé, / lába töpszli, füle csálé. / Szőre loncsos, / farka lompos, / de nem lesz ő soha másé! - Részletek Király Levente kutyás verseskönyvéből.

Kutyák Limerick szigetén

Weöres Sándor és Kányádi is megirigyelhetné. Mind műfajilag, mind formailag eklatáns példája a telitalálatnak.


 

VILÁGIRODALOM a DRÓTon

HORVÁTKivárni a tökéletes pillanatot / Hogy elkaphassuk / Csapdába ejtsük / A még lélegző / Élettől duzzadó  / Önazonos / Tökéletes verset. - világirodalmi sorozatunkban a kortárs horvát költőnő: Maja Klarić verseit olvashatjátok. - Folyton csábít... Maja Klarić versei


 

NÉMET: Számomra mindig is a fák voltak a leghatásosabb prédikátorok. Tisztelem őket, ha nemzetségben, családban élnek az erdőkben, ligetekben. (...) Aki megtanulta meghallgatni a fákat, többé nem sóvárog arra, hogy fa legyen. Semmi más nem akar lenni, csakis az, ami. Ez a haza. Ez a boldogság. - Radics Viktória fordításában olvashatjátok Hermann Hesse A fák című írását.


KOREAI: Minden reggel, míg én az irodába rohanok / az árnyékomat otthon hagyom... - Ra Heeduk három verse.


AMERIKAIWalt Whitman 1819-ben ezen a napon született. Három versét olvashatjátok új magyar fordításban a DRÓT világirodalmi sorozatában. Az elsőt a Holt Költők Társaságából ismerhetitek, az utolsót - így: egyben - sehonnan, mert a költő fiú szerelméhez íródott. Ó Kapitány, Kapitányom! – Walt Whitman három verse


OROSZ:  Anastassia Vekshina a kortárs, fiatal orosz költészet kiemelkedő alakja, jelentős műfordítói tevékenységet végez, a lengyel és az orosz kultúra közötti párbeszédet és megértést elősegítve. Magyarul - Szokolay Zoltán fordításában - a DRÓTon jelennek meg először a versei.  „...a sors kiabál / a hangosbemondóból / ismeretlen / nyelven”  - ANASTASSIA VEKSHINA ÚJ VERSEIBŐL 1. - „Lengyelország – e hazában valaki mindig építkezik...” - ANASTASSIA VEKSHINA ÚJ VERSEIBŐL 2.  „Verset olvasni, fordítani, költészeti estekre menni, de bármilyen kulturális esemény, akár a színház is segíthet jobban megérteni a másik kultúrát, másik népet.” - A költészet segít - Beszélgetés Anastassia Vekshina orosz költőnővel + VIDEÓ


FRANCIA: „A halál, / Igen, a halál Keletről érkezik.” - Denis Emorine francia költő versei Anna Ahmatovának


KORTÁRS ÉSZAK-AMERIKAI INDIÁN: „Eltűnő amerikaiak, veszélyeztetett fajta, / féreg és fű, nevezzék, aminek akarják / kőkemény helyek, ahol csontok csörögnek alá a mélybe. - Wendy Rose hopi-mivok indián költő és aktivista Idegen magvak című verse. „Amikor még indián voltam (…) Az előszobában elhalkul a patkócsattogás. / Milliónyian sírnak ereimben. - Mark Turcotte odzsibve indián költő, mesélő Folytatódik című verse.  - „Hé! Indián vagy?” / Bólintottam. / „Hé te! Indián vagy?” - Maurice Kenny mohauk költő Távolsági busszal a montanai Billingsbe című verse. - „De miben vagyunk bűnösök? / – a véres emlékezetben..."  - Mandy L. Smoker assziniboin-szíú költőnő Egyensúly című verse.


NEOLATIN: Halott pápát kifigurázni, pedofilnak, őrültnek, pénzsóvárnak és részegesnek nevezni alighanem ma is sok helyen kiverné a biztosítékot... Rotterdami Erasmus egyik legnagyobb hatású művét most új fordításban olvashatjátok el a DRÓT világirodalmi sorozatában. Rotterdami Erasmus: Gyula kizárva


SUMÉR: nem oly rég felfedezett, eddig magyarul nem publikált GILGAMES-részletet olvashatjátok lapunkon, egy rövid jegyzet kíséretében. - GILGAMES - A CÉDRUS ERDŐ - jegyzet és magyar fordítás


ARGENTIN116 éve született Jorge Luis Borges a modern irodalom vak látnoka. A tenger című versét eredeti nyelven és magyar fordításában közüljük ebből az alkalomból. Jorge Luis Borges: A tenger


KOREAI-AMERIKAI: Hogy dolgozzák fel Koreában a gyászt? Milyen egy koreai halotti tor? - A Cseszang Ej Koh koreai költőnő verse, melyben egy ősi konfuciánus szertartást ír le. - VI18


SZOMÁLIAI-ANGOL: „senki sem teszi gyermekét hajóra / hacsak nem a víz biztosabb mint a föld” - Warsan Shire Otthon című versét a költőnő előadásában meghallgathatjátok és fordításban magyarul is elolvashatjátok Warsan Shire: Otthon - VI17


BOLGÁR„Akkor tűnt fel, hogy elhagyott az arcom, amikor belenéztem a tükörbe.” - a bolgár irodalom ifjú titánjának, Yordan Dimitrov Radichkovnak Az új istenek című novelláját itt olvashatjátok. - VI16


HOLLAND: Részlet az 1971-es, brüsszeli születésű Peter Buwalda első regényéből. Bonita Avenue - regényrészlet - VI15


JÁVA és BALI: ARDZSÚNA MENYEGZŐJE - két ének egy kawi eposzból magyarul Weiner Sennyey Tibor fordításában - VI14 

A kawi költők a költészet jógáját gyakorolták, mely során az alkotótevékenység imádsággá is magasztosult. Még manapság is sok balinéz számára fontos az ezekben rejlő bölcsesség. - írja összefoglaló esszéjében a balinéz irodalmi hagyományról Helen Creese, amely a DRÓTon jelenik meg először magyarul Balogi Virág fordításában. 

Beszélgetés Helen Creese-el, az utolsó kawi kutatóval a Bali és Jáva ősi irodalmáról és nyelvéről. - Az utolsó kawi kutató - beszélgetés Helen Creese-el - VI12.


PALESZTIN: „És elnyelték / az összeomlott házak / a robbanás után...” - Ghassan Zaqtan palesztin költő versei Szokolay Zoltán fordításában.


FRANCIA: „...az adott pillanatban ragadjam meg a dolgokat. Amíg lehet." - mondta Marseille költőnője Sarah Kéryna Szabó Kisannának. A DRÓT világirodalmi sorozatában most interjút olvashattok egy kortárs francia költőnővel, továbbá egy versét is. - VI10

Hogy lehet, hogy halott? Hiszen van otthona. / Ki mondta, hogy teltebbek a színek, ha a Misztrál fúj?" Sarah Kéryna: semmi-idő - vers - VI9


HAITI és TAHITIEmmanuel Vedrine (Haiti) és Henri Hiro (Tahiti) költők verseit olvashatjátok eredeti nyelven és Pallai Károly Sándor fordításaiban a DRÓT világirodalmi sorozatának részeként. Vigyázat, szerelmes versek a nagy óceánok partjairól! - VI8


JAPÁNMacutani Mijoko (1926–) a 20. század gyermek- és ifjúsági irodalmának jelentős képviselője, akinek meséin több nemzedék szocializálódott, novellái pedig részvétet keltenek a háborút megélt emberek iránt. - VI7


MAURITIUSI: Saradha Soobrayen és Alain Fanchon mauritiusi kreol nyelven író költők egy-egy versét olvashatjátok most eredetiben, és Pallai Károly Sándor magyar fordításában a DRÓT világirodalmi sorozatában.


MONGOL: Kultúravesztés van... – beszélgetés S. D. Ganbold mongol irodalomtörténésszel - VI5 és U. HURELBAATAR versei - VI.


SPANYOLVicente Cervera Salinas kortárs spanyol költő verseit itt olvashatjátok a DRÓTon, Imreh András fordításában, Menczel Gabriella bevezetőjével - VI3.


ANGOLA Janus Pannonius műfordítói-díjról, Ted Hughesról és a műfordításról beszélt nekünk Gömöri György az Írók Boltjában. -  VIDEÓ - VI2. Továbbá Ted Hughes „Hó” című versét a DRÓT most induló világirodalmi sorozatában itt olvashatják először magyarul. A vers Assiáról, a költő második feleségéről íródott, aki Sylvia Plath-hoz hasonlóan öngyilkos lett. Hughes később mégegyszer megnősült és halálig boldogan élt Devonban. – VI1


 

 

 

  • kutya
  • Bharatayuddha
  • kawi
  • Mahábhárata
  • eposz
  • vers
  • világirodalom
  • Irodalom