Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Jász Attila: el - versek

Jász Attila költő, esszéista, lapszerkesztő, öngyógyító magányos harcos. Ötvenéves. Tartózkodási helye ismeretlen. Állítólag feltűnik néha a Herecse egyik nyúlványának tetején. Az el című könyve a Könyvfesztiválra jelent meg, de a Könyvhéten is érdemes lesz megkeresni. Néhány verset olvashattok a kötetből a DRÓTon.

Jász Attila
 
 
el
 
- részletek - 
 
18. (majd)
 
Talán, amikor majd ötvenéves 
leszek, vagyis amikor már elég 
öreg hozzá, hogy ne csak a ver-
seimből, az életemből is papír-
 
hajót hajtogassak, kék fények 
közt, borgőzösen, kezembe
szorítom az idő ezüst szilánkos 
tükrében ringatózó holdkavicsot.
 
17. (hely)
 
Amikor a kép sarkában már
csupán egyetlen fa áll, vagy
annyi se, amikor ennyi bőven
elég, ahogy ez a kis csenevész
nyírfa itt a kertben, alig látha-
 
tóan téblábol, araszol a kép 
széle felé észrevétlen, mintha 
nem találná a helyét, jelzi, ő 
nem is látszik, csupán egy ár-
nyék, az én helyem a képen.
 
16. (vég)
 
Életem hajójának árbocára
kötöztetem magam, magam
ellen védem, védeném ma-
gamtól, hiába, szitokszavak 
hagyják el ajkam, és e szavak 
 
szorítják testem az árbochoz, 
olyan szorosan, kiserken a 
vérem, csordogál el az élet 
lassan belőlem, mire leszed-
nétek, már halott leszek, végre.
 
 
15. (királydráma)
 
Nézd, ne hidd, hogy nem
voltunk királyi pár, hogy 
figyelmed felém lejárt ,bo-
nyolítani kár, hát szúrj le, 
 
szemtől szembe, ha mu-
száj, ha már elárultál, nem 
baj, hogy van pár közös 
gyerekünk is, tedd meg 
 
bátran, ne habozz, a ko-
ronát majd elveszi más, és 
másnak adja át, tovább, ő 
lesz az új király, látod, így 
 
változnak a dolgok, leg-
alábbis azt hiszed, néhány 
száz évig biztosan, na de
csináld már, csak szúrjál!
 
 
14. (el)
 
Amikor  annyira kellett volna, 
hogy itt legyél és szeress, és
amikor olyan  nehéz velem, 
fogd a kezem, simogasd fáradt 
fakéreghomlokom, amikor na-
gyon fel vagyok indulva, hogy 
 
ez nem mehet így tovább, pedig 
belehalnék, ha csak egy percig 
is lélegzésed gondolata nélkül 
kellene élnem, de ím, itt a perc, 
épp előttem múlik, és távozik, 
nélküled is, veled együtt, el.
 
13. (és)
 
Én csak egy tükör vagyok,
a szeretet irányít, előhív
téged, amikor hiányzol,
akkor élek, életre kelek,
 
de csak akkor, ha éles a
kép benned, addig élek,
távolodok, homályosulok, 
ha közeledsz, föltámadok,
 
ha ott hagysz, meghalok,
ha nem vagy, nem vagyok, 
egy újabb kép érkezéséig,
aztán kezdem újra, és…
 
 
12. (tovább)
 
Utoljára a felhőket akarom
majd látni, előtte a földet,
sárga füvekkel, csikkekkel,
eldobott műanyag üvegekkel
 
és sörösdobozokkal tarkítva, 
aztán lassan a fák öreg bőrét,
bokrok poros leveleit, lassan
emelve tekintetem tovább
 
a fák lukas lombja fölé, aztán
már csak a felhőket szeretném
látni, ahogy fekve futok velük 
tovább, csak tovább, tovább.
 
 
11. (alatt)
 
Mindig is így akartam szeretkezni 
a tájjal, határozott, ám finom moz-
dulattal nyúlni az illatos fűszoknya 
alá, lassan haladni fölfele, ujjanként 
 
tovább morzsolgatni a föld zsíros 
feketeségét, forrásvizet szürcsölni
hozzá, és belefeküdni a langymeleg 
porba, feküdni csak hanyatt, érezni, 
 
ahogy átmelegít, és várni a langyos
esőt, ami lemossa majd a port, és sár-
rá változik, de feküdni csak tovább, 
miközben gerinced alatt folydogál, 
 
csorog el szép lassan az idő maga.
 
10. (hála)
 
Hála az elhagyónak, örökre fel-
szabadított, talán meg is, ebből
a világból, ahol meg kéne felelni,
de nem ment, ezáltal szabad let-
tem, szabadon élem álmodott é-
 
letem a hegyen, ez nem szerep-
vers, az élet vendége lettem, aján-
dékba kapok minden csillagot
az egemen, érzem csak, köszönöm
annak, aki erről nem tudott, csak 
 
szilánkosra törte tükörszívem, így
egy teljesebb és törékenyebb ént 
ragaszthattam össze, köszönet és 
hála az égnek, hogy ilyen lehet,
megszülethet, akinek, aminek kell.
 
 

JÁSZ ATTILA a DRÓTon

Tavi költőből hegyi költővé válok...  - nyilatkozta lapunknak a Jász Attila költő, aki kutyákról, felbomló családról, személyességről és érzékenységről is vallott. Az íróval, indiánnal és az Új Forrás folyóirat főszerkesztőjével Acsai Roland szubjektív beszélgetését olvashatjátok a DRÓTon.

"nem lehet meg- /menteni a világot, kedves / Tivadar, benne az embe-/rekkel" - Jász Attila versei a DRÓTon.ÜNNEPI KÖNYHÉT a DRÓTon


programok a DRÓT ajánlásával

2016.06.10. 21:00 Út az irodalomban / irodalom a vadonban = CENTAURI estje a Margón

2016.06.11. 16:00 Ki látott engem? = WST láthatatlanná válási kísérlete az Ünnepi Könyvhéten

2016.06.12. 14:00A Scolar Kiadó Könyvheti programjai Ungvári Tamás, Bruck András, Köves Gábor, Száraz Miklós György, Turczi István


 

könyvek a DRÓT ajánlásával

Marcus Aurelius elmélkedései új fordításban - részlet = Arra születtél, hogy kellemesen érezd magad? Általában: arra születtél, hogy érezz, vagy arra, hogy tevékenységet fejts ki? - Az idei könyvhét kétségtelenül egyik legnagyobb szenzációja nem csak a klasszika-filológia iránt érdeklődők számára Marcus Aurelius elmélkedéseinek új fordítása. Steiger Kornél munkájából a DRÓTon most egy kis ízelítőt olvashattok.ásával


Menyhért Anna: Egy szabad nő - Erdős Renée regényes élete = Meghalt? – kérdezte Renée. Nyúlt volna az újság után, de remegett a keze. Az épületek mintha összehajoltak volna. Menyhért Anna új könyvét nagy várakozás előzi meg. A DRÓTon előzetest olvashattok a Könyvhétre megjelenő műből. 


 

Vass Tibor: A Nagy Bibin és a műlovarnő - Vass Tibor új verseskötete a Könyvhétre jelenik meg. Egy verset olvashattok a kötetből a DRÓT könyvheti ajánlók sorozatában.


Ungvári Tamás: Felperzselt ország - Sorsfordító évek emlékiratai - előszó és részlet = Az áldozatközpontú emlékezet tanúvallomásokon nyugszik, melyből egy csokrot nyújt át az olvasónak a Felperzselt ország. A magyar írók kortárs emlékei bűnbocsánatért esedeznek, a háborúba sodort országért, a hamis ideológiák uralmáért, olykor saját vakságukért. - Ungvári Tamás könyve nem csak a magyar történelem megismerésében, hanem a nemzeti önismeretben is segíthet minden olvasónak. A DRÓT örömmel ajánlja az író Ünnepi Könyvhétre megjelenő fontos és új könyvét az előszó és egy részlet közlésével. 


Jász Attila: el = Jász Attila költő, esszéista, lapszerkesztő, öngyógyító magányos harcos. Ötvenéves. Tartózkodási helye ismeretlen. Állítólag feltűnik néha a Gerecse egyik nyúlványának tetején. Az el című könyve a Könyvfesztiválra jelent meg, de a Könyvhéten is érdemes lesz megkeresni. Néhány verset olvashattok a kötetből a DRÓTon. 

Győrffy Ákos: A hegyi füzet = Józsi ötvenkét éves hajléktalan, régóta ismerem. Bár nem vagyok szakember, úgy látom, körülbelül egy tíz éves gyerek lakik benne. - A 87. Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Győrffy Ákos A hegyi füzet című könyve, amiből most részletet olvashattok a DRÓTon.


Hartay Csaba: Fényké-pavar =Tömegből arcot rajzolni. / Évekből egyetlen napot. / Mellékutcát emelni a városból. / Szólást a rettegésből. Hartay Csaba Fényképavar című verseskötetéből olvashattok részleteket a DRÓT könyvheti könyvajánló sorozatában.


Péterfy Gergely: Mindentől keletre, avagy román kém a Weiss-családban= Kelet értelemszerűen nem csak Keleten van, vidék nem csak vidéken. - Péterfy Gergely új könyvét még nem tiltották be, pedig állítólag, ha elolvasnák, lehet, hogy betiltanák. Vagy nem. Döntsétek el ti. Részlet a DRÓT könyvheti különkiadásában.


Novák Valentin: Álomtourbina - részletAz álomfejlesztéshez semmi egyéb nem kell, mint számos halott. (Plusz egy turbina, mely utóbbi mellékes kérdés, mert a turbinához nem kell több, mint egy főmérnök – hirdetés útján.) Novák Valentin Álomtourbina című Könyvhétre megjelenő könyvéből olvashattok egy részletet a DRÓTon.


Ünnepi Könyvhét a DRÓTon

2015ben

Ünnepi Könyvhét a DRÓTon


 
 

 

  • irodalom
  • 87. Ünnepi Könyvhét
  • Könyvhét
  • jász attila
  • Irodalom