Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Himnusz - ahogyan még soha sem olvashattad

1989 óta a Magyar Kultúra Napja az az évforduló - január 22. -, amikor Kölcsey letisztázta a Himnuszt, de vajon csak az az egy Himnusz létezhet? Jó-e nekünk az, hogy azt a programot olvassuk magunkra minden Szilveszterkor, minden rendezvényen, minden sporteseményen? Alternatívát javaslunk. Íme a Himnusz, ahogyan még soha nem olvashattad.

  
 
Himnusz 
 
 
Isten áldd meg a magyart
jó kedvvel, bőséggel.
Nyújts feléje védő kart,
hogy ne küzdjön ellenséggel.
Legyen egész, teljes, ép,
hozz rá víg esztendőt!
Megérti most már e nép
múltjából a jövőt.
 
Népünket tartsd meg,
hogy éljen mások között
békében, bőséggel, ésszel.
Lássuk a jót a rossz mögött;
Egymást az élő élve hagyja,
hol ragyogón folyik tova
Tisza és Duna, tudja
e nép: együtt-lét a haza.
 
Engedd, hogy Kunság mezeiből
ért kalászt lengethessünk,
Tokaj szőlővesszőiből
nektárt csepegtethessünk.
Múltjából mindig tanuljon,
lássa, mit és miért akar,
zászlónk alatt ne haljon,
hanem éljen a magyar!
 
Bárcsak erényeink látnánk
épp oly jól, mint sok hibánk!
Jobban érthetnénk hazánk,
hol mindenki külön világ.
Hagyj ki minket háborúkból,
tartsd meg békéd örömében,
legyünk saját tudásunkból
emberhez méltók e földi létben.
 
Nem kell hogy hangoztassuk
fényes dicsőségünk,
inkább mindig gyakoroljuk
valóban valódi erényünk,
amelytől napról-napra
jobb lehet, s szebb az élet,
melyben többé nem farkasa
magyar testvérének.
 
Otthonra leljünk hazánkban,
hazánkban otthonunkra,
hol fényben és igazságban
találunk Rád, s önvalónkra.
A legnagyobb kalandot add
a mi magyar népünknek:
halljuk meg igaz szavad,
tudjuk meg mily jó az élet.
 
Ne csak ház álljon: otthon!
Ne csak szavak: hanem haza
éljen bennünk és ragyogjon!
Szép faluba, jó városba
zengjen és így daloljon:
Béke. Boldogság. Szeretet.
Diadalt aratunk nem máson,
hanem önmagunk felett.
 
Óvd meg, Isten, az embert, 
ki tudja jól, hogy magyar.
Segítsd meg, ha kell, 
kerülje el a rossz, a baj.
Jobb sors, kihez végre ér,
hozz rá víg esztendőt,
érti most már jól e nép
a múltat, s jövendőt.
 
Szentendre-Zsennye, 2015. december 31.
 

KAPCSOLÓDÓK

Paradigmatikusan mutatja ezt Kölcsey Ferenc Hymnus-a, mely egy nemrég megjelent tanulmány szerint nemcsak kultikus helyzete folytán hungaricum: „[a] magyar himnusz részletesebb, teljes szövegű elemzése (…) alapján a kapott adatok jelentősen eltérnek az összes többi himnuszban tapasztalható tartalmak eloszlásától. A magyar himnusz – a többihez képest – jóval ritkábban használ személyes tartalmakat, inkább távolító jellegű. (…) a „balsors” és a jövő megbűnhődésének említése is egyedülálló fordulatnak tekinthető. Érdekes továbbá, hogy az öndestruktivitásra vagy a külső agresszióra is csak a magyar himnuszban található utalás. Ez utóbbi, ill. a belső agresszió és a negatív ágensek magas aránya összességében a fenyegetettség alapélményére, a belső kontroll hiányára, a kívülről való irányítottságra és a kiszolgáltatottság érzésére utalhatnak. Ezen változók összeállása nem volt megfigyelhető a többi vizsgált himnuszban.” (Vörös . – Osváth P.- et. Alii: a Nemzeti himnuszok szóhasználata és tartalomelemzése… Psychiatria Hungarica, 2012/3)
Mindemellett a szerzők nem is ejtenek szót a sajátos látóképességű költő világképének hallatlan tágasságáról, valamint különös logikájáról, amely – a már megbűnhődöttnek mondott jövő folytán – előre felmentést ad mindennemű majdani tettek elkövetésének következményei alól… - V.ö.: Tillmann, J. A.: Nemzeti vágta. Avagy lehetőségek a létezés magyar lejtőjén. MEGJELENT: Élet ÉS Irodalom 2015. 03. 20. 10. o. 
 
Weiner Sennyey Tibor költő, a DRÓT című online összművészeti és társadalomkritikai portál főszerkesztője a magyar himnusz átiratával kívánt boldog új évet olvasóinak, barátainak. Versét a Facebookon tette közzé, ennek részletét olvashatják - Himnusz-átirattal köszöntötte az újévet a költő,  2016-01-01. LIBRARIUS. 
 

 

 
  • Himnusz
  • Magyar Kultúra Napja
  • Költészet
  • Irodalom