Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Hamvas egész életműve a létrontás ellen lép fel... - mondta Thiel Katalin

...épp az emberszeretet jegyében. Megtanít bennünket az evangéliumi emberszeretet nehéz kötelességére. Írásaiban újra és újra kitér a létrontás legkülönfélébb formái ellen, épp ez alapozza meg a hamvasi emberszeretet tartalmát. - mondta Thiel Katalin, akinek a DRÓTon most elolvashatjátok a 2016. november 12-én, a Hamvas Béla emléknapon, Hamvas Béla és Kemény Katalin sírjánál elmondott teljes beszédét.

 
Tisztelt Jelenlévők, Kedves Barátaink!
 
Az Ars et Vita – Művészet és Élet Alapítvány kuratóriuma nevében szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta invitálásunkat ide, a Sztaravoda temetőbe, Hamvas Béla és Kemény Katalin sírjához.
Régi hagyomány már Szentendrén, hogy Hamvas Béla halálának évfordulója kapcsán emlékezünk rájuk és fölidézzük ragyogó szellemüket.
Mindkettőjüket említem, mert Hamvas életműve valószínűleg kicsit másként alakul, ha nincs mellette – még ha fizikailag gyakran távol is – a szellemi társ, a feleség, a szintén értékes életművet maga mögött hagyó Kemény Katalin.
 
Egyszer Hamvastól megkérdezték, hogy ennyi megpróbáltatás közepette honnan meríti az erőt?  Erre Ő így válaszolt: „Szeretettel őriztetem magam.”
 
Sokat töprengtem ezen a mondaton. Igen! A szeretet valóban mindennél fontosabb! 
Nem véletlen, hogy mai emléknapunk – Hamvas Béla Kiengesztelődés című írásából való - mottója is erre utal: „De bármi történik is, az emberszeretet kötelező…” Ez a mottó még akkor is megállja a helyét, ha ma a Városháza Dísztermében Hamvas 1956-hoz kapcsolódó, szigorú, megalkuvást nem tűrő írásaira reflektálunk Weiner Sennyey Tibor jóvoltából. A szöveg ugyanis így teljes: „De bármi történik is, az emberszeretet kötelező… éspedig éppen olyan határozottsággal, mint ahogy - amíg a létrontás folyik – a kiengesztelhetetlen ellenállást fenn kell tartani.”
Ez a látszólagos ellentmondás azonban feloldódik Hamvas írásában, amikor az Evangéliumra hivatkozik: „Az emberrel ki kell engesztelődni.”- írja. „ Az ember a káprázat csodájában él, (…) szendereg félálomban.(…) Az Evangélium az élő emberrel való kiengesztelődést tanítja, s a létrontásnak soha, egy arasznyit sem engedett, és azt törvénytelennek tartotta.”
Hamvas egész életműve a létrontás ellen lép fel, épp az emberszeretet jegyében. Megtanít bennünket az evangéliumi emberszeretet nehéz kötelességére. Írásaiban újra és újra kitér a létrontás legkülönfélébb formái ellen, épp ez alapozza meg a hamvasi emberszeretet tartalmát.
 
Nem fél kimondani azt, amit igaznak vél. Nem fél, ahogyan Arlequin sem fél. Szabad ember, a legnagyobb kiszolgáltatottság közepette is.
 
Spiró György a Karnevál című Hamvas regényt elemezve így ír erről: …már a hatvanas  évek legvégén állították nekem páran, hogy a század legnagyobb regénye a Karnevál.”- írja. S amikor Spiró elolvasta a művet, így reagált: „Azóta, ha Hamvas Bélára gondolok - és gyakran gondolok rá - , boldogság fog el. Boldog vagyok, amiért a XX. században éppen magyarul született olyan nagyságrendű mű, amelyhez foghatót hajdan, a maga korában csak Swift és Voltaire írt.
 
A legszabadabb magyar író volt ebben a században. A legmerészebb: Vállalta a szabadságot,
 
ahogyan Mr. Patmore, a Szilveszter markotányosa, az önarckép vállalja, a tökéletes téboly közepette. Szabad volt Hamvas Béla, mert tudatosan a szabadságot választotta.”- írja Spiró.
 
 
 
 
Ez a szabadság ugyanakkor az író belső szabadsága maradt, amit nem lehetett tőle elvenni, hiszen mint tudjuk, fizikai értelemben a kiszolgáltatottság és a mellőzöttség jutott neki osztályrészül. Hamvas azonban élethelyzetét bölcs derűvel, humorral és iróniával fogadta. Dicsőségre vágyott, nem sikerre, a „nevezetes névtelenségre”, az úgynevezett „tücsökhalhatatlanságra”. Mint az Unicornis című esszéjében írja: „A siker számomra olyan, mint a madarak éneke. A szirének zenéje. Varázslat és csábítás és bűbáj. Édes és halálos. Az odüsszeuszi próbát megálltam. Hallottam őket, de nem csábítottak el. A dicsőség éneke olyan, mint a tücsöké. Mint a méhek zsongása. Semmi varázs. Semmi édesség. Mélyen, mélyen egyhangú és szelíd. Nem a szirének énekének zsibbasztó gyönyörét, hanem a tücsökhalhatatlanságot választottam. A méhes halhatatlanságot. Mindenkinek megvan a maga méhese.”
 
A Hamvas halála óta eltelt közel öt évtized igazolta Őt. Valóban belépett a nevezetes névtelenek közé.
 
Életművét – amelynek kiadása a Hamvas Béla Alapítvány Medio kiadójának jóvoltából ma a 29. kötetnél tart, egyre többen olvassák, tanítását egyre többen teszik magukévá. Alapítványunk – a Marghescu Mária által életre hívott Ars et Vita Alapítvány – is azon fáradozik, hogy Hamvas Béla életműve még több emberhez elérjen. Ezért is indítottuk újra Szabadegyetemünket és ezért visszük az életművet bemutató kiállításunkat most már határon túlra is, Eisenstadt (Kismarton) után Eperjesre, Hamvas szülővárosába és Zentára. 
Útravalóul fogadják szeretettel a Patmosz III-ból, a V.J-hez írott levélből vett szövegrészt:

„Az Evangélium a szeretet életrendjének megvalósítását kívánja. A szeretet nem érzelem, nem érzelgés, nem kivételes állapot, nem szentség, nem magasrendűség. A szeretet a létezés eredeti, normális állapota. Minden létezés alapállása.” 

 

(Elhangzott 2016. november 12-én, a Hamvas Béla emléknapon, Hamvas Béla és Kemény Katalin sírjánál.)


HAMVAS BÉLÁról a DRÓTon

Hamvas kontra Lukács, avagy mi a művészet?

Ez a történet tehát máig hat és tart. A lényeg a szemlélet-különbség, amely Hamvas és Lukács személye és filozófiája között feszül(t). - Lukács György szobrát elbontják a budapesti Szent István parkból. A Fővárosi Közgyűlés döntése nagy vitát váltott ki, ennek a vitának apropójából közöljük újra Weiner Sennyey Tibor alábbi esszéjét, amely a szerző 2015-ben megjelent kötetében Az elveszett királyságban publikált elsőként. 

Bevezetés Hamvas Béla világába

Nem, ez nem kurzuscím valamelyik egyetemen és nem is tankönyv. Csak egy cikk címe, ami a Hamvasról készült filmről és könyvről szól, és amit érdemes elolvasni és megnézni. MOST!

Hamvas egész életműve a létrontás ellen lép fel... - mondta Thiel Katalin

...épp az emberszeretet jegyében. Megtanít bennünket az evangéliumi emberszeretet nehéz kötelességére. Írásaiban újra és újra kitér a létrontás legkülönfélébb formái ellen, épp ez alapozza meg a hamvasi emberszeretet tartalmát. - mondta Thiel Katalin, akinek a DRÓTon most elolvashatjátok a 2016. november 12-én, a Hamvas Béla emléknapon, Hamvas Béla és Kemény Katalin sírjánál elmondott teljes beszédét.

Hamvas és 1956

+ VIDEÓ

Hamvas, amikor azt mondja, hogy nem lehet semmit sem hárítani, az annyit jelent, hogy nem lehet semmit sem hárítani. Amikor azt mondja, hogy lealjasodás volt, akkor az azt jelenteni, hogy lealjasodás volt. Ilyen egyszerű ez. És amikor arra utal, hogy a magyarok még egy győztes forradalmat is képesek lettek volna elrontani, akkor az azt jelenti, amit mond, gondoljunk csak arra, hogy miben élünk most, 2016-ban? És erről nem tehet senki más, csak mi. - Weiner Sennyey Tibor Hamvas és 1956 című beszéde elhangzott a Hamvas Béla emléknapon, 2016. november 12-én, a szentendrei Városháza dísztermében, és most a DRÓTon teljes egészében olvashatjátok és nézhetitek meg videónkon. 

Hamvas háza

+ videó és esszé

Tudtam a házról. Hallottam róla ezt-azt, innen-onnan. Ez az a ház, ahol a Karnevált és a Gyümölcsórát írta, ahol kertészkedett, ahol a legszebb jegyzeteit készítette. 

Hamvas és a politika

Minden irodalmi tett politikai tett, de nagyon kevés politikai tett irodalmi. Talán ez volt az a gondolat, ami visszatartott attól, hogy mindazt, ami most következik leírjam. 

...két nagyon érdekes részletre is felfigyelhetünk. Az egyik Hamvas Béla viszonya a nevetéshez, végső soron a humorhoz. A másik Hamvas Béla elképzelése a nőkről, és a nők lehetőségeiről és korlátairól. - Milyen volt Hamvas Béla viszonya a nőkhöz? Mi a helyzet az indiszkrécióval az irodalom és történet írásban, és hogyan jön képbe már megint az a fránya filológia? És végül: miért nehéz minderről nem szatírát írni? 

 
Weöres Sándor és Hamvas Béla a XX. századi magyar irodalom talán legfontosabb és éppen ezért legproblematikusabb figurái. Problematikusak, mert nem biztos, hogy igazán értik és igazán ismerik alkotásaikat, szemléletüket, szellemüket. 
 
...az van, hogy itt mindenki jobban tudja, jobban ért hozzá, már megmondta előre, mégsem tesz senki semmit, vagy ha valaki tesz valamit, akkor jobb lett volna, ha inkább mégsem tesz semmit, mert egészen biztosan mellé üt a szegnek, vagy olyan folyamatokat indít be, amelyeket jobb lett volna inkább elkerülni. Mondhatnám, hogy a magyarság kritikája ez a regény, de az igazság az, hogy az egész emberiségé. – 2015 nyarán jelent meg Hamvas Béla 1928-ban írott regénye, az Ördöngösök. A könyvről Weiner Sennyey Tibor ajánlóját olvashatjátok a DRÓTon.
 
Úgy tűnik a fiatal Békássy legalább annyira szerette a bort, mint a középkorú Hamvas. Ahelyett, hogy most sorban végigmondanám, amit mindenki tud, hogy mennyire fontos volt a görögség Békássynak és Hamvasnak egyaránt, azt javaslom, hogy hajoljunk kicsit közelebb Békássy Bacchusához, töltsünk egy pohár bort és olvassuk lelkesen és szorosan, mert az sokkal többet elmond a bor poétikájáról, mintha még többet mesélnék mindennek a hátteréről. - a DRÓTon most elolvashatjátok Weiner Sennyey Tibor előadását, amit a százhalombattai Hamvas Béla Könyvtárban egy borkóstolón tartott, 2016 december 2-án.

HAMVAS kapcsán a DRÓTon

Hamvas, a köcsög

Weöres Sándor ominózus pécsi szobra után, most Hamvas Bélát is elérte az újmagyar giccskultusz, annak ellenére, hogy a leghatározottabban ő maga tiltakozott saját írásaiban az ilyesmi ellen. Hamvas Béla Miska-kancsóvá lett.


Hamvas tollhegye

Ki tudja, nem arról szól-e itt minden, hogy épp a legjobbaknak kell eltűnni nyomtalanul." - 118 éve született Hamvas Béla (1897. március 23 – 1968. november 7.) író, filozófus, esztéta. A DRÓTon írtunk Hamvas és Lukács vitájáról,  Weöres Sándor és Hamvas Béla barátságáról és levelezéséről és arról is, hogyan változott Hamvas köcsöggé, de most - Hamvas születésnapja alkalmából - Danyi Zoltán jegyzetét közöljük Hamvas Béla különleges tollhegyeiről a DRÓTon


Az irodalom nem háború, hanem művészet - válasz a Magyar Hüperiónban megjelent levélre

Lehet mégis többről van itt szó, mint Hamvas Béla életművének értelmezéséről. Azt a kérdést tettem fel magamnak, hogy itt vajon nem a XXI. századi magyar szellemiségről van szó? Nem arról van-e szó, hogy elkövetjük-e hamarosan ugyanazokat a hibákat, melyeket kevesebb derűvel megáldott elődeink? Nem arról van-e szó, hogy még súlyosabb jövő előtt állunk, mint gondoltuk? 


Tillmann J. A.: Hamvas és a lápvilág

Hamvas még nem Evola, mint ahogy a lápvilág sem az ő sara. 


Hamvas Jobbikos énje, avagy a nettó történelemhamisítás

Úgy látszik, hogy az elhülyülés könnyed és bájos pillanata volt midőn Hamvasról köcsögöt formáztak, ahhoz képest, ami most következik. Mi jön most? Hamvas Béla életművének politikai okokból való teljes lenyúlása és félreértése. Jobbról is, balról is. Így is, úgy is. 

 

 

 

  • Hamvas Béla
  • Thiel Katalin
  • beszéd
  • Spiró György
  • Szentendre
  • Irodalom