Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Életkedv és életcél - Kafkáról, zsidóságról, magyarságról Uri Asaf

A magyar olvasó számára annyiban fontos a zsidóság megértése, mivel az univerzális értékeket képvisel, azokat az értékeket, amelyekből a kereszténység kifejlődött. A magyar keresztény nemzet, a zsidóság és otthona Izrael, pedig a kereszténység szülőföldje, bölcsője.Mit mondhat a mai ember számára a zsidó misztika? Miért fontos szerző Kafka? Uri Asaf Kafka képekben sorozata utolsó részéhez ért a DRÓTon, ez alkalomból egy fontos interjút közlünk a szerzővel.

 
Életkedv és életcél
Kafkáról, zsidóságról, magyarságról Uri Asaf
 
DRÓT: Nem csak író vagy, hanem képzőművész is. A DRÓTon is közöltél néhány képet, amelyet kimondottan a Kafka képekben sorozathoz készítettél. Mennyiben függ össze számodra az irodalom és a képzőművészet?
 
URI ASAF:  Fontosabb számomra az írás. A rajz egy fajta fegyverhordozó, vagy muníció:  példával élve: az írás az íj, és a rajz világa a tegez a képekkel a nyilakkal. Így függnek össze. 
 
DRÓT: 1942-ben születtél Haifában, de Budapestre jártál iskolákba, előbb a Petőfi Gimnáziumba, majd az ELTÉn végeztél kémikusként (1968), később doktorit is szereztél (MSc, PhD; 1969-2002) és a Jeruzsálemi Héber Egyetem vegyész kutatója voltál a Racah Intézetben. Nem "csupán" író, műfordító, hanem vegyész is vagy tehát. Befolyásolt a művészi alkotásban a természettudományos gondolkodás és a vegyészet ismerete?
 
URI ASAF:  Feltétlenül. A kémiától kaptam a kreativitást és a színeket, a morfológiát, anyagi világ igazságát. 
 
DRÓT: 2000-től tagja vagy a Jerusalem Artists House képzőművészeti csoportnak. Működik még ez a csoport?
 
URI ASAF: A csoport él és virágzik, mintegy 300 vagy több taggal. Én pedig évente befizetem a tagdíjat. 
 
DRÓT: A zsidóság megélése, a zsidó misztika központi szerepet kapott életművedben, így a Kafka képekben sorozatban is. Miért?
 
URI ASAF: A zsidó misztika sajátos gondolkodásmód, amely a vallást nem gyakorló (tanuló) emberek számára átláthatatlan. De egyben világnézet és filozófia. Kafka "kabbalista" volt, szekuláris öltözékben. 
 
DRÓT: Miért lehet fontos a magyar olvasóknak a zsidóság megértése? 
 
URI ASAF: Valamikor számos bölcs talmudista élt a magyar nyelvterületen, akiknek nem állt módjukban átadni a tanok ismereteit magyar honfitársaiknak, mert megölték őket, és az a kevés maradvány elment. A zsidó  stúdiumok kohóját, helyszínét, a jesivákat felszámolták. A magyar olvasó számára annyiban fontos a zsidóság megértése, mivel az univerzális értékeket képvisel, azokat az értékeket, amelyekből a kereszténység kifejlődött. A magyar keresztény nemzet, a zsidóság és otthona Izrael, pedig a kereszténység szülőföldje, bölcsője. 
 
DRÓT: Miért fontos alapmű szerinted a Zohár?
 
URI ASAF:  Zohár olyan világképet ír le, melyből kitűnik az isteni gondviselés működése és a vele járó mozgató erők. Ennek megértésével közel jutunk azoknak az embereknek a gondolkozásához és hitéhez, akik az első századokban a kabbala tanait megfogalmazták. Azt pedig ne feledjük, hogy a Zohár kiváló írásmű, irodalom. És pedig egy dolog okán: ez az emelkedettség, a plátoni szárnyalás. 
 
DRÓT: Mit mondhat a mai ember számára a zsidó misztika?
 
URI ASAF:  Életkedvet és életcélt diktál.
 
DRÓT: Miért fontos szerző Kafka? 
 
URI ASAF: Mert ösztönösen, olyan titkokat feszeget, amely létünk esendőségével kapcsolatosak. Ezért is bizonyul a kabbala mintegy kiegészítő kapocsnak, (mentőövnek) a Kafkában elmélyedő olvasó számára. 
 
DRÓT: Te hívtad fel a figyelmünket Kundera egy rendkívül fontos esszéjére, amelyben a "kafkalógiát" alapítja meg. Miért lehet izgalmas ez a Kundera-esszé?
 
URI ASAF: Nem megalapítja, hanem meghatározza. És ettől, mármint a kafkalógiától való tartózkodásra int.  Nem hiszem, hogy annyira izgalmas lenne. Nekem fontos hogy Max Brod barátságának szerepét elemzi benne.  
 
DRÓT: Nem nagyon vizsgálta még senki Kafka zsidóságát. Te a DRÓTon közölt Kafka képekben sorozatban rengeteg apró történetben tárod fel Kafka életének és életművének zsidósággal való kapcsolódását. Melyek a legfontosabb kapcsolódási pontok az életében szerinted?
 
URI ASAF: Kafka nem lengeti a zsidóság zászlaját, semmilyen írásában. Ezért gondolják sokan, hogy ez számára másodlagos vagy elhanyagolható szempont. Én szerintem meghatározó. Kafkának csak zsidó barátai voltak, leszámítva Milenát, (aki Felicével ellentétben csodát tett vele). Egyébként a híres Julius Jichák Guttmann rabbi előadásait is hallgatta Berlinben, héberül tanult, írt és beszélt ezen a nyelven. 
 
DRÓT: Talán beszélhetünk nyíltan arról, hogy közös célunk a Kafka képekben sorozat könyvé formálása. Milyennek képzeled el ezt a könyvet? (A könyv megjelenését a DRÓTot kiadó Aranymadár Alapítványon keresztül támogathatod - szerk.)
 
URI ASAF: A könyvet nem kívánom illusztrálni képanyaggal, ahogy a Drót-ban tettem. A szöveg marad úgy, változatlanul, ahogy megfogalmaztam. Az írás meglehetősen képszerű, így további rajz, illusztráció csak zavarna.
 

- wst -


URI ASAF 1942. június 26-án született Haifában. Vegyész, író és képzőművész. Neveltetése és tanulmányai Budapesten: 1956-1960 Petőfi Gimnázium, 1960-1965 -1968, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, ELTE TTK, Kémia. Tudományos fokozatok: MSc, PhD; 1969-2002 a Jeruzsálemi Héber Egyetem vegyész kutatója a Racah Intézetben. Több mint nyolcvan tudományos cikk társszerzője. 2000-től tagja a Jerusalem Artists House képzőművészeti csoportnak. 2004 óta Budapesten él, több verses kötete jelent meg. A Szépírók Társaságának tagja. Az utóbbi években lefordította a Zohár könyvét. Ez az első, magyarázatokkal ellátott magyar nyelvű kiadás, mely az eredeti, arámi szöveg alapján készült. A Zohár a népszerű nevén Kabbalának nevezett középkori zsidó bölcselet központi és legismertebb műve.

Fontosabb kiállításai
Jerusalem Artists House, Jerusalem 2006 
Klauzál13 Galéria, Budapest 2010 
IKI, Izraeli Kulturális Intézet, Budapest 2011 
IKI, Izraeli Kulturális Intézet, Budapest 2014 
Műcsarnok, Kunsthalle, Nemzeti Szalon, Budapest 2015 
 
Művei
Egyetlen ragyogó nap, Budapest, Pesti Kalligram, 2015.
Együtt és külön, Budapest, Pesti Kalligram, 2013. 
A jeruzsálemi erdő, Budapest, Pesti Kalligram, 2012.
Tarján Hédi, 1932-2008 / [szerk. Uri Asaf], Budapest, Faur Zsófi - Ráday Galéria, 2011. 
Festőversek, Tatabánya, JAMK, 2006. 
Gyöngéd planéta, Budapest, Orpheusz, 2003. 
Szándékos lassúsággal, Budapest, CET Belvárosi, 2002. 
Kőhang, Budapest, CET Belvárosi, 2001. 
Christian Support, in Randolph Braham (ed.), Holocaust studies series (1991) 
 
Fordításai
Zohár a Teremtés Könyvéről /ford. Uri Asaf/ Budapest: Atlantisz, 2014. 
Salomon Maimon, Életem története /ford. Uri Asaf és Rácz Péter/ Budapest: Kalligram, 2015.
Fekete tűzzel fehér tűzre, válogatás a Tánhuma Midrásból (on Scribd, Inc.)
A szomjúság járványa. Magyar és héber nyelvű vers antológia, ford. Uri Asaf és Marno János, szerkeszette és válogatta: Rami Saari. Kalligram, 2016.

Uri Asaf és a Kafka képekben sorozat a DRÓTon
 
A Zohár könyve azt tanítja, hogy az ember a lélek, melynek öltözéke a test. A halál közelében mindnyájunk lelke megválik az öltözékétől...  - Az alábbi írás a szerző, Uri Asaf megjegyzése szerint a Zohár könyvének fordítása közben született, ezért úgynevezett „kabbalisztikus írásnak” tekinthető, vagyis az enigmatikus tartalmát, a középkori zsidó hitvilág diktálta. Uri Asaf: Gregor Samsa, avagy egy alma utóélete

 
Kafka síremlékén ne keress esztétikumot. Egy percig se keresd, ami nincs. A szülőkkel együtt fekszik a földben. Hidegebb a kőnél. - Uri Asaf: Kafka képekben - első rész.
 
Milyen volt Paul Celan és a megrontott nyelv? Mi volt a közös Heródesben és Kafkában? Milyen lehetett Kafka Istene? Uri Asaf: Kafka képekben - második rész.
 
Franz Kafka elhalálozási évének szerencsés időzítése megaranyozta utóéletét, s ez az utóélet egyre csak terebélyesedik, mint egy véget nem érő teremtés. - Uri Asaf: Kafka képekben - harmadik rész
 
És ahol még mindig embert ölnek, ott fűszál se terem. Ahol embert ölnek, vak betű sem marad a földön, csak üres állkapcsok és kivert fogak. Uri Asaf: Kafka képekben - negyedik rész
 
Mi az, hogy eredendő bűn? Ha nem gondolok rá, akkor is ott van bennem, mint a farokcsont, a farok emlékezete. Az eredendő bűn azonban nem tűnik el az evolúció által, hanem emberről emberre száll.  -  Uri Asaf: Kafka képekben - ötödik rész
 
Kafka soha nem élt németek között, leszámítva berlini utazásait. Ösztönösen távol tartotta magát, és ez jó hatással volt rá. Én amikor Berlinben jártam, az utcán sétálva behunytam a szememet, hogy minél kevesebb arcot lássak. Most az athéni Bouboulinas utcában, satnya narancsfák, a múzeum és sárgásszürke falak szomszédságában lakom. Athénban a szentföldet sokkal közelibbnek érzem, mint Dalmáciában vagy Budapesten. A levegő más, az éjszakák lassabban telnek. - Uri Asaf: Kafka képekben - hatodik rész
 
Kafka szerint a belső világ csak élhető, nem leírható. A lélektan a földi világ tükröződése az égi síkon, pontosabban: a tükröződés leírása, ahogyan azt mi, akik teleszívtuk magunkat a föld lőporos szagával, elképzeljük, mert a tükröződés sehol nem következik be, nem, mi csak a földet látjuk, bármerre fordulunk. Uri Asaf: Kafka képekben - hetedik rész
 
A föld, melyet a frissen keletkezett vízpára táplált, a teremtés első perceiben vörös színben ragyogott, és a hatodik napon létrejött Ádám, az első ember, akinek a neve, a szíve, a bőre és a benne lüktető vér egyaránt vörös. A föld neve héberül ádám(á). A föld, miként erre a névazonosság is utal, az első és a mindenkori ember legfontosabb alkotóeleme. Ez nem akármilyen föld,  – ez a terra rossa – a vörös föld.  Uri Asaf: Kafka képekben - nyolcadik rész
 
A láthatár egyöntetű rózsaszín, az égalja citrom és eper. A paradicsomi zenit elszakadni látszik a valóságtól. A füstös szín zöldbe megy át és a felélénkülő szél magával visz az éjszakába. Miért volt Kafkának nehéz párkapcsolatot létesíteni?  - Uri Asaf: Kafka képekben - kilencedik rész
 
Vajon Kafka titkos kabbalista volt? Igen, de annyira titkos, hogy erről saját maga se tudott. Az utóbbi időben a kabbalisták titkosak. Miért? Mert a közvélemény nem veszi őket komolyan. Ki a kabbalista? Aki a kabbala nevű bölcselettel foglalkozik. Mi a kabbala? - Uri Asaf: Kafka képekben - tizedik rész 
 
Az ígéret feltételessé vált, pontosabban felesleges lett. Az eredmény: Ezúttal újabb büntetés vár ránk, melyhez képest az eddig megélt apokalipszisek játéknak tűnnek. Csak az menekül, akinek a szíve igaz gondolatot táplál, például a költő.  - Uri Asaf: Kafka képekben - tizenegyedik rész
 
Paul Celan kényszerűen megrontott nyelven írt, és azt ábrázolta, amitől a nyelv tisztátalanná vált, a bűnt. Mi az a kritikus bűn, mikor egy nyelvet végleg a kútba vetnek? Mi az a levezekelhetetlen bűn, mi az a határ, melyen a nyelv nem juthat túl. - Uri Asaf: Kafka képekben - tizenkettedik rész

A padok között Buber, Benjamin és Scholem szünet nélkül beszélgetnek egymással és egy nemes arcélű negyedikkel. Követem a gondolataikat. Küldetésem célja az önvédelem népszerűsítése, az önvédelem alapszabályaira oktani, megvilágítva irodalmi példákkal. A jövőről szónokolok, közben folyik a harmadik gázai háború. - Galileában esik és villámlik - Uri Asaf: Kafka képekben  - tizenharmadik rész

Húsz évvel később megtörtént a „különös baj”, amiről Kafkának rossz sejtelmei voltak. (...) Az én nagyszüleim soha nem fogják elmondani, mégis elképzelem azt a pillanatot, amikor a házukból útóljára kilépnek, és még hasonlítanak arra a fényképre, amit én is ismerek. Nem sejtik a jövőt, miközben  felpakolnak a szekérre. Egyelőre csak annyit tudnak, hogy Nagyváradra kell menni. Nagyvárad, melynek a neve nélkülük is szépen cseng és amelyhez annyi emlék köti őket. A fejük forrón lüktet az aggodalomtól. - Miért halunk meg éppen így? - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizennegyedik rész

A visszatérésre készülődő Messiás személye és külseje jellegtelen. Mégis, mi akadályozza őt a második eljövetelében? Vannak olyan egyszerű, törvénybe ütköző kérdések, hogy viselhet-e ruhát, vagy elkísérheti-e valaki az édesanyján kívül, de egy dolognak biztosan nem örül, hogy a passiónak nincs ma már semmiféle szerepe, nincs új passió, mindenkinek csak a régi számít. Mi erre nem gondolunk, hanem továbbra is ikonokat festünk az egykori passióról, mások figyelmét elterelve a későbbiekről, vagy az éppen a soron lévőről, úton útfélen megszegve a második parancsolatot. Most bokáig állok a 21. században és rám ragyog a nap - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizenötödik rész

Ó mennyit vártam, mennyit készültem, milyen kopott lettem, milyen hosszú volt az életem gyűjtögető oldala, a lét titokban volt tartva előttem, mint a halál.  - Ó mennyit vártam, mennyit készültem, milyen kopott lettem... - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizenhatodik rész

Kafka számára a prágai Károly híd volt az otthon. A Maharal városa (én így hívom) boldogan vette őt magához, és ő ezt hálásan viszonozta. Mennyire más lett volna, ha Prága helyett Luther városában, Wittenbergben jön a világra! Ha így történik, a feltételezett balsorsért minden bizonnyal a wittenbergi St. Marien főtemplom egy bizonyos reliefjét okoltuk volna... A diaszpóra talaja - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizenhetedik rész

Kafkának megmutatkozó „mellette lévő csillag” azonos az Ésaiásnál megjövendölt hétszer hét nappal, amely negyvenkilencszer felülmúlja a nap fényét és gyógyulást és megváltást hoz a beteg, száműzetéssel sújtott nép számára. A próféták eme csillaga kegyesen a nap mellé áll, hogy megszűnjön az ősi szorongás, minden költő-próféta betegsége. Kafka jól tudta, hogy a próféták a jövőbe néznek, ezért csak jövőbeli boldogulásról tudósíthatnak. Mikor és hogyan? - Kabbala és talmud - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizennyolcadik rész

Tudom, ezeket a szavakat senki nem veszi komolyan. Hiába költök álmomban olyasmit, amitől szikrázik a kifényesített görög drachma, vagy a gyémánthoz hasonló törött üveg. Legjobb, ha hallgatok és magamba szívom az eső utáni konyhakert illatát. Ha látom a teremtés színeit, a kedvesem mozdulatait, vagy ha a szépségtől és a vágytól megnémulok, ott vár a jegyzetfüzet, a ceruza és vonalakat húzok, nagyon rövideket, melyek találomra irányt váltanak. Hiába, a rajz is csak apokrif, nem több annál. Mindent lekéstem, úgy látszik rosszkor éltem.  - Az apokrifek legkiválóbb ismerője - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizenkilencedik rész

Heinrich Heine egyik hőse, a bachrachi rabbi, a terített asztal alá néz, de arról, amit az asztal alatt lát, vendégeinek egy szót se szól, fiatal feleségével kioson a házból, és lehajózik a Rajnán egy biztonságosabb város felé. A pászka ünnepe veszélyes időszak. Ha menekülésre kerül a sor, a zsidók egy másik fejedelem szárnyai alá kérezkednek, és szó nélkül újra kezdik. Az élet az éjszaka és a nappal váltakozása - Uri Asaf: Kafka képekben - Tizenkilencedik rész

Heinrich Heine egyik hőse, a bachrachi rabbi, a terített asztal alá néz, de arról, amit az asztal alatt lát, vendégeinek egy szót se szól, fiatal feleségével kioson a házból, és lehajózik a Rajnán egy biztonságosabb város felé. A pászka ünnepe veszélyes időszak. Ha menekülésre kerül a sor, a zsidók egy másik fejedelem szárnyai alá kérezkednek, és szó nélkül újra kezdik.  - Uri Asaf: Kafka képekben - Huszadik rész Az élet az éjszaka és a nappal váltakozása

A jeruzsálemi múzeum feljáró a Nílus istenével üdvözöl, akinek térdén ül a kis Odüsszeusz, mozaikmadarakkal körülvéve. A hatalmas mozaikpadló Bét Seán városából ered, a Jordán völgyében. A mozaikból egyszer életre kelt a zöld kanárimadár és az ablakomba szállt. Majd feltette nekem a kérdést: Milyen régi a mindenség mítosza? - Uri Asaf: Kafka képekben - Huszonegyedik rész - A Nílus istene

Mielőtt a németek bevonultak, az író Max Brod, Kafka barátja és bizalmasa 1938-ban elhagyta Prágát az utolsó vonattal, és a feleségével Palesztinába utazott. Egy nagy bőröndben vele voltak Kafka kiadatlan kéziratai, naplói és levelei, hatalmas kincs, melynek jegyzékét ma sem ismerjük teljes pontossággal. A Kafka végrendelete által megsemmisítésre szánt kéziratok végül biztonságos helyre kerültek. Kafka még a halálos ágyán is a kierlingi kórházban egy kertről álmodott, amit Izrael földjén megművelne, de soha nem hitte, hogy a saját művei lesznek ama távoli kert palántái, az újdonsült kertész, Max Brod kezében- Uri Asaf: Kafka képekben - Huszonkettedik rész - Kafka végrendelete

Az írók, Kafkával az élen ugyanazt mondják: ne keress történetet! A világban nem történik más, mint az óramutató szerinti váltakozások, napkelte és napnyugta, csillagok közelednek, csillagok távolodnak, sok csend és mozgás, többnyire nézők nélkül. Mit jelent embernek lenni? Felfogni ezt a hallgatást. - Uri Asaf: Kafka képekben - Huszonharmadik rész - Ne keress történetet

Megértem a türelmetlenség okát. Kafka szerint a türelmetlenség az emberi főbűn. - Uri Asaf: Kafka képekben - befejező rész

 
 
  • Kafka
  • Uri Asaf
  • zsidóság
  • zsidó
  • magyarság
  • könyv
  • alkotó
  • misztika
  • zsidó misztika
  • Alkotó