Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

Alkotói pályázat doktoranduszok, egyetemisták és középiskolások részére!

Tudod, hogy mi minden történt Itáliában a középkortól napjainkig? Fordítanál Pirandello kapcsán szakmai, költői vagy prózai szöveget? Vagy csak feldolgoznál egy választott Salvatore Quasimodo-verset zenében, filmen, klippel, animációval? Különleges pályázati kiírás a DRÓTon!

 
 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Olasz Tanszéke, az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Italianisztikai Programja és a Balatonfüredi Költőverseny „Quasimodo” Alapítvány az alábbi pályázatokat írja ki a Költőverseny 25. jubileumi rendezvénye kapcsán.
 
 
Pályázati kiírás
 
 
T é m a :
I. Tudományos dolgozat doktoranduszok részére
a) Itáliában a középkortól napjainkig
- Az irodalomtudományi (filológiai, poétikai, műfajelméleti, irodalomtörténeti) viták és a szépirodalom egymásra hatása Itáliában a középkortól napjainkig 
 
b) Aktuális művészeti téma – fordítás
Fordítás a Pirandello-szakirodalomból, illetve általában a 20. sz. második felének szakirodalmából (tanulmány, esszé – lehet részlet is)
Versfordítás kortárs költőktől Pirandello tiszteletére
Kortárs novella fordítása Pirandello emlékére
 
II. Egyetemisták részére 
a) Az irodalom és a társművészetek kapcsolatának kérdései Itáliában a középkortól napjainkig
   
b) Aktuális művészeti téma - fordítás
       Versfordítás kortárs költőktől Pirandello tiszteletére
Kortárs novella fordítása Pirandello emlékére
Fordítás a Pirandello-szakirodalomból, illetve általában a 20. sz. második felének szakirodalmából (tanulmány, esszé – lehet részlet is)
 
III. Egyetemisták, középiskolások részére (15-20 éves korig)
Egy választott Quasimodo-vers feldolgozása (zene, film, video klip, animáció) 
 
 
A pályázatok maximális terjedelme: 
Tanulmányoknál: 20000 karakter (szóközökkel együtt)
Versfordításnál maximum 2 db és összesen 200 sor 
Tanulmányfordításnál maximum 12000 karakter (szóközökkel együtt)
 
A pályázatot 5 példányban kérjük eljuttatni 2017. április 30-ig az alábbi levelezési címre:
Salvatore Quasimodo Közalapítvány
Cserép László titkár
8230  Balatonfüred, Szent István tér 1. 
 
A bíráló bizottság tagjai: 
Dr. Szörényi László
irodalomtörténész, a MTA Bölcsészettudományi Kutató Központ Irodalomtudományi Intézetének és a SZTE Bölcsészettudományi Karának professor emeritusa
Dr. Szkárosi Endre
irodalomtörténész, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Olasz Nyelv és Irodalom Tanszékének egyetemi tanára, doktoriprogram-vezető 
Dr. Dávid Kinga
egyetemi adjunktus, SZTE Bölcsészettudományi Kar Olasz Tanszék
Dr. Török Tamara
egyetemi adjunktus, ELTE Bölcsésztudományi Kar, Olasz Nyelvi és Irodalmi Tanszék
Dr. Puskás István
a Római Magyar Akadémia igazgatója, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, BTK, Olasz Tanszék
 
Díjazás: 
 
Mindkét kategóriában a témák első helyezettjeit meghívjuk 2017. júniusában Rómába a Római Magyar Akadémián rendezendő programokra (repülőjegyet, szállást biztosítunk). A díjazottak a Debreceni Egyetem, BTK, Olasz Tanszékének különdíjában részesülnek, valamint meghívást kapnak a 2017. szeptember 8-9. között Balatonfüreden rendezendő jubileumi Költőverseny eredményhirdető ünnepségére és kísérő rendezvényeire, szállásukról, teljes ellátásukról gondoskodunk. A díjazott műveket közzétesszük az Italianistica Debreceniensis című kiadványban, illetve a Tempevölgy című (balatonfüredi kiadású) irodalmi folyóiratban. 
 
Balatonfüred, 2016. december 15.
 
Cserép László

a S. Quasimodo Alapítvány titkára


KAPCSOLÓDÓK

Miért büdös az eszkimók lába? Milyen az, amikor valakin látszik a latin őrület? Mi az irodalom lényege?Mesterünk és mentorunk Szörényi László irodalomtörténész március 22-én tölti be hetvenedik életévét. A jeles esemény alkalmából cikksorozatot közlünk a DRÓTon. Az alábbi - eddig még sehol sem publikált életút-interjút - Weiner Sennyey Tibor készítette az ünnepelttel néhány éve az Eötvös Collegiumban.  - Mi az irodalom lényege? - életút-interjú SZÖRÉNYI70/1

Itt van a kutya elásva, ahogyan azt Platón oly gyönyörűen megfogalmazta a Phaidroszban: amióta feltalálták az írást, az ember csak felejt; tudását képes ugyan rögzíteni, de mihelyt ezt megteszi, az abban pillanatban elindul az enyészet felé. - Petneházi Gábor: Mi fán terem a filológus? - SZÖRÉNYI70/2

 

Hogyan jutottam el Szegedről Indonéziába? Hogyan indultam el a tökéletes nyelv keresésének útján, kezdve a neolatintól elérve egészen a szanszkrit és páli alapokra épülő ójávai nyelvig, a kawiig? Hogyan értettem meg a nyelv belső energiáját és annak hatását a környező valóságra? Hogyan következett ebből, hogy a költészet világot alakító energia? Hogyan találtam meg az Ős-Mahábháratát? Hogyan értettem meg, hogy a történelem milyen kölcsönhatásban van nyelvvel és társadalommal? Mesteremnek és tanáromnak: a 70 éves Szörényi Lászlónak ajánlom ezt az esszém. Weiner Sennyey Tibor: Az elveszett királyság, avagy a költészet jógája - SZÖRÉNYI70/3

Új könyvéről, a magyar oktatás helyzetéről, az általános elhülyülésről és a lehetséges megoldásokról beszélt Szörényi László Balatonfüreden a Tagore-sétányon, hetvenedik születésnapján a DRÓT kamerája előtt. A videóban részleteket láthattok Szőcs Géza és Margócsy István köszöntőiből is, melyek a Tempevölgy által szervezett születésnapi könyvbemutatón hangoztak el.  - SZÖRÉNYI70/4 - VIDEÓ INTERJÚ 

 

  • pályázat
  • Quasimodo
  • Balatonfüred
  • ELTE
  • Cserép László
  • Szörényi László
  • Alkotó