Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

„56 szó 56-ról” – meghívásos és nyílt irodalmi pályázat

A Clavis Irodalmi Ügynökség nyílt alkotói pályázatot hirdet vers és próza kategóriában. A pályázat célja a Sinkovits Imre Pályázathoz kapcsolódó, „56 – graffiti/Márciusban Újra Kezdjük” összművészeti programsorozat irodalmi estjéhez az 1956-os forradalom által inspirált művek alkotása. Részletek a DRÓTon.

 

 
A Clavis Irodalmi Ügynökség alkotói pályázata
 
A pályázat kiírója
A Clavis Irodalmi Ügynökség (Clavisagency Irodalmi Ügynökség Kft., 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23., clavisagency.hu) nyílt alkotói pályázatot hirdet vers és próza kategóriában.
 
A pályázat célja:
A Sinkovits Imre Pályázathoz kapcsolódó, „56 – graffiti/Márciusban Újra Kezdjük” összművészeti programsorozat irodalmi estjéhez az 1956-os forradalom által inspirált művek alkotása.
 
Feltételek:
Műfaji megkötés nincs. A beküldött szöveg legfeljebb 56 szóból állhat. A pályaműnek valamilyen módon kapcsolódnia kell az 1956-os forradalomhoz, szereplőihez, eseményeihez, vagy a forradalom hatásaihoz. A bíráló bizottság a lehető legtágabb értelemben kezeli ezt a feltételt. A cím és az írásjelek nem számítanak bele az 56 szóba.
 
Egy pályázó maximum 3 (három) művel indulhat. Amennyiben egy jelentkezőtől háromnál több pályamunka érkezik, az időben korábban küldött három érvényes.
 
A pályázat díjazása
A pályázat összdíjazása: 120.000,- Ft, melyet a zsűri egyenlően oszt szét a legjobbnak minősített 6 (hat), a pályázaton eredményesen résztvevő alkotó között. A díjazás utalványok formájában kerül átadásra.
 
A pályázat benyújtásának módja
Pályázni e-mailben elküldött kézirattal lehet. A pályázati munkákat kizárólag elektronikus úton fogadjuk a következő címen: palyazat02@56graffiti.hu
 
A pályázat egy word vagy pdf dokumentumban tartalmazza a következőket:
 
pályamű szövegét (több pályamű esetén, szövegeit sorszámozva)
szerző elérhetőségeit (postacím, emailcím, telefonszám)
szerző rövid önéletrajzát.
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
 
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának határideje 2017. január hó 31. napja, éjfél. A határidő letelte után benyújtott pályaművek nem kerülnek elbírálásra.
 
Az elbírálás módja
A beérkező pályaműveket a meghívott bírálók (zsűri) közösen bírálják el. A zsűri névsorát a kiíró az 56graffiti.hu honlapon fogja közzétenni.
 
A nyertes pályaműveket és a pályázó szerzők nevét a kiíró legkésőbb 2017. február hó 15. napjáig közzéteszi 56graffiti.hu c. honlapján, illetve közvetlenül értesíti őket megadott e-mail címükön.
A nyertes hat pályamű, valamint a nem díjazott, de jónak ítélt kéziratok szerzői meghívást kapnak az eredményhirdetést követő, közönség előtt lezajló felolvasóestre, ahol színművészek előadásában kerülnek bemutatásra a kiválasztott művek.
 
A kiíró kéziratot nem őriz meg és nem küld vissza, kivéve, ha a pályázó ezt kifejezetten, írásban kéri. Amennyiben a pályázó valótlan személyes adatokkal (álnéven pályázni természetesen megengedett), vagy nem saját kézirattal pályázik, az a pályázatból történő azonnali kizárását vonja maga után.
 
Jogi nyilatkozatok
A pályázó a pályázaton való részvételével (pályamű beküldésével) hozzájárul művének külön díjazás nélküli nyilvánosságra hozatalához, valamint a pályázatra benyújtott és szerkesztett művekkel közös antológiában való megjelenéshez.
 

„A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja”


1956/2016
 
Hamvas, amikor azt mondja, hogy nem lehet semmit sem hárítani, az annyit jelent, hogy nem lehet semmit sem hárítani. Amikor azt mondja, hogy lealjasodás volt, akkor az azt jelenteni, hogy lealjasodás volt. Ilyen egyszerű ez. És amikor arra utal, hogy a magyarok még egy győztes forradalmat is képesek lettek volna elrontani, akkor az azt jelenti, amit mond, gondoljunk csak arra, hogy miben élünk most, 2016-ban? És erről nem tehet senki más, csak mi. - Weiner Sennyey Tibor Hamvas és 1956 című beszéde elhangzott a Hamvas Béla emléknapon, 2016. november 12-én, a szentendrei Városháza dísztermében, és most a DRÓTon teljes egészében olvashatjátok és nézhetitek meg videónkon. 
 
Nagyobb önismeretet! - ajánlotta 2016 magyarjainak Gömöri György irodalomtörténész, költő, műfordító, egyetemi tanár, aki nem csak a jelenről, de az 1956-os forradalom idején megélt élményeiről is beszélt kameránk előtt. 
 
Igen ritka és értékes rendezvényen vehetett részt az, aki elment a Petőfi Irodalmi Múzeum által rendezett Dávid Gyula-estre. Tele volt a Vörös Terem, de minden bizonnyal egy jóval nagyobb terem is tele lett volna, joggal. A 88 (!) éves szerző könyvét aznap mutatta be Pécsi Györgyi irodalomkritikus, szerkesztő. Dávid Gyula műve bár „hivatalosan” az erdélyi eseményekről szól, mégis sokkal több ennél.
 
Hogy mi történik ma itt, azt tudjuk. Ezerkilencszázötvenhatot az egész irodalom, az egész sajtó, a zene, a festészet, a művészet, a társadalom, a tudomány, a politika elárulta. Minek árulta el? - Tényleg semmi sem történt?
 
„A jelenlegi kormányzatot egyáltalán nem érdekli 1956. A jelenlegi miniszterelnök 1963-ban, a Kádár-rendszer terrorjának enyhülése idején született, apja annak a pártnak volt oszlopos tagja, amelyik százakat végeztetett ki 1956 és 1962 között...” - Gömöri György költő, író, 1956-os forradalmár és volt cambridge-i tanár Londonból küldött írását olvashatjátok a forradalom leverésének 59-dik évfordulóján a DRÓTon.

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn."

Az 56-os események egy szegedi tanár naplójából

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn." - Különleges, eddig sehol nem közölt dokumentumot adunk közre a nemzeti ünnep alkalmából a DRÓTon. Egy szegedi tanár naplóját, amelyet soha, sehol eddig nem olvashattak.  - Megjelent 2015. október 23-án a DRÓTon. 

Weiner Sennyey Tibor: 1956

„Talán csak szerelmes lett belé a lövedék, / mint a kő alatti földbe a balsors." 

Örök hála és dicsőség a szovjet hősöknek, akik az 1956 októberi ellenforradalomban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért.

 

  • 1956
  • pályázat
  • Szepesi Dóra
  • Alkotó