Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

56 ellenforradalom volt, de nem abban az értelemben...

56 ellenforradalom volt, de nem abban az értelemben, ahogy a kommunisták használták a szót... és Kossuthot ma populistának tartanánk... - vallja Horkay Hörcher Ferenc, akit megkerestünk londoni előadása kapcsán.

 
'56 ellenforradalom volt, de nem abban az értelemben... 
Horkay Hörcher Ferenc válaszai kérdéseinkre
 
 
DRÓT: Állítólag - Gömöri György kapcsolódó írása szerint - londoni előadásodon  Kossuth Lajost „populistának” nevezted, „jóllehet Kossuth közismerten meggyőződéses liberális”. Erről mit gondolsz?
 
Horkay Hörcher Ferenc: Azt gondolom, hogy a populizmus és a nemzeti liberalizmus egyáltalán nem zárja ki egymást,
 
nem állítottam, hogy ne lett volna liberális Kossuth, csak azt állítottam, hogy közismerten remek rétori teljesítményét ma populizmusként emlegetnénk.
 
DRÓT: Ugyanebben az előadásodban állítólag azt állítottad, hogy „a közhiedelemmel ellentétben 1848-ban Magyarországon nem volt forradalom. Pontosabban egyedül a '49-es debreceni trónfosztást minősíthető valóban forradalmi fejleménynek.” Akkor rosszul tanuljuk az iskolában?
 
Horkay Hörcher Ferenc:  Az áprilisi törvényekről állítottam, hogy azokat nem tekinthetjük forradalomnak, ugyanis mindenben megfeleltek a törvényes előírások szerinti eljárásnak. (Ezt nevezte Deák István "lawful revolution"-nak.)
 
DRÓT: Végezetül ugyanott szóba került 1956 októbere és a hallgatók állítólag megtudták tőled, hogy ez sem volt forradalom! Amikor megkérdezték, hogy hát akkor mi volt? „Azonnal jött a válasz: ellenforradalom.” Ez csak valami félreértés lehet, vagy valóban így gondolod?
 
Horkay Hörcher Ferenc:  56 ellenforradalom volt, de nem abban az értelemben, ahogy a kommunisták használták a szót, tehát hogy a múltba akarta visszavezetni az országot, hanem abban az értelemben, hogy
 
1956 nem valami újat akart létrehozni, hanem meg akarta szabadítani az országot a megszállóktól, ebben az értelemben a normalitást akarta visszaállítani.
 
Konzervatívként igazából az ilyen forradalom mellett tudom magam elkötelezni, márpedig - s erre is utaltam az előadásban - családi örökségem 56 dicsősége mellett elköteleződni.
 
- s -

 
ELŐZMÉNY
 
 
Konzervatív magyar ellenforradalmár tartott előadást 1848-ról Londonban. De szóba került 1956 októbere is és megtudtuk tőle: ez sem volt forradalom! Hát akkor mi volt? Azonnal jött a válasz: ellenforradalom. Gömöri György írása Londonból.
 
FOLYTATÁS

1956 forradalmának és szabadságharcának megkérdőjelezésről - Pomogáts Béla

Nehezen tudom elképzelni, hogy Horkay Hörcher Ferenc, akit én természetesen becsülök (volt vele több találkozásom is), olyan otrombaságokat állítson, mint amelyekkel most találkoztam Gömöri György sok évtizedes barátom Londonból érkezett írásában. - Pomogáts Béla, neves irodalomtörténész küldte el levelét a DRÓTnak.

 

Bölcs(ész) polgárokat a hazának!

Beszélgetés Hörcher Ferenccel

Mi haszna van a filozófiának? Miért tekinti ellenségnek a bölcsészeket a kormányzat? Felelősek-e a bölcsészek a kialakult helyzetért? Miért és kik nézik le a humán tudományokat? Miért nem lesz soha demokrácia ott, ahol nincs polgárság? Vajon megújulhat-e a magyar értelmiség?  Az Akadémia Filozófiai Intézetének igazgatójával, Hörcher Ferenccel beszélgettünk.


1956/2016
 
Hamvas, amikor azt mondja, hogy nem lehet semmit sem hárítani, az annyit jelent, hogy nem lehet semmit sem hárítani. Amikor azt mondja, hogy lealjasodás volt, akkor az azt jelenteni, hogy lealjasodás volt. Ilyen egyszerű ez. És amikor arra utal, hogy a magyarok még egy győztes forradalmat is képesek lettek volna elrontani, akkor az azt jelenti, amit mond, gondoljunk csak arra, hogy miben élünk most, 2016-ban? És erről nem tehet senki más, csak mi. - Weiner Sennyey Tibor Hamvas és 1956 című beszéde elhangzott a Hamvas Béla emléknapon, 2016. november 12-én, a szentendrei Városháza dísztermében, és most a DRÓTon teljes egészében olvashatjátok és nézhetitek meg videónkon. 
 
Nagyobb önismeretet! - ajánlotta 2016 magyarjainak Gömöri György irodalomtörténész, költő, műfordító, egyetemi tanár, aki nem csak a jelenről, de az 1956-os forradalom idején megélt élményeiről is beszélt kameránk előtt. 
 
Igen ritka és értékes rendezvényen vehetett részt az, aki elment a Petőfi Irodalmi Múzeum által rendezett Dávid Gyula-estre. Tele volt a Vörös Terem, de minden bizonnyal egy jóval nagyobb terem is tele lett volna, joggal. A 88 (!) éves szerző könyvét aznap mutatta be Pécsi Györgyi irodalomkritikus, szerkesztő. Dávid Gyula műve bár „hivatalosan” az erdélyi eseményekről szól, mégis sokkal több ennél.
 
Hogy mi történik ma itt, azt tudjuk. Ezerkilencszázötvenhatot az egész irodalom, az egész sajtó, a zene, a festészet, a művészet, a társadalom, a tudomány, a politika elárulta. Minek árulta el? - Tényleg semmi sem történt?
 
„A jelenlegi kormányzatot egyáltalán nem érdekli 1956. A jelenlegi miniszterelnök 1963-ban, a Kádár-rendszer terrorjának enyhülése idején született, apja annak a pártnak volt oszlopos tagja, amelyik százakat végeztetett ki 1956 és 1962 között...” - Gömöri György költő, író, 1956-os forradalmár és volt cambridge-i tanár Londonból küldött írását olvashatjátok a forradalom leverésének 59-dik évfordulóján a DRÓTon.

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn."

Az 56-os események egy szegedi tanár naplójából

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn." - Különleges, eddig sehol nem közölt dokumentumot adunk közre a nemzeti ünnep alkalmából a DRÓTon. Egy szegedi tanár naplóját, amelyet soha, sehol eddig nem olvashattak.  - Megjelent 2015. október 23-án a DRÓTon. 

Weiner Sennyey Tibor: 1956

„Talán csak szerelmes lett belé a lövedék, / mint a kő alatti földbe a balsors." 

Örök hála és dicsőség a szovjet hősöknek, akik az 1956 októberi ellenforradalomban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért.
 

 

  • Horkay Hörcher Ferenc
  • 1956
  • Gömöri György
  • forradalom
  • ellenforradalom
  • Szabadság?