Mr.Sale

 

 

 

Címlapos Friss

1956 demokratikus szocializmust kívánt létrehozni - Gömöri György

Horkay Hörcher Ferenc válaszolt a DRÓT kérdéseire, május elsejei cikkemre reagálva. Első két válaszáról, ami 1848-49-re vonatkozik, nem foglalkozom, a történészekre hagyom, vajon forradalom volt-e 1848-ban?  Harmadik válasza azonban újabb kérdéseket vet fel, ezeket meg kell fogalmazni. - Gömöri György hozzászólása az 56-os vitához.

 
1956 demokratikus szocializmust kívánt létrehozni 
- Gömöri György
 
Idézem Horkay Hörcher harmadik válaszának első sorát: „1956 nem valami újat akart létrehozni”. 
De bizony akart: a legtöbb modern történelemkönyv szerint - meglehet utópisztikusan - 
 
demokratikus szocializmust kívánt létrehozni 1956
 
semleges függetlenséget (mint Jugoszláviában) és többpártrendszert (mint Finnországban), anélkül, hogy 1945 szociális vívmányait eltörölte volna. Más szóval elsősorban nem az ország szabad versenyes átalakítását tűzte ki céljául, nem is a NATO-hoz való csatlakozást és legfőképpen nem a földbirtokok és a gyárak visszaadását régi tulajdonosaiknak. 
1956 skandináv típusú szövetkezetekben és munkástanácsokban látta az ország jövőjét. Az, hogy ez harmincöt évvel később már nem volt aktuális, szerintem más lapra tartozik.
 
De olvassuk a folytatást: „[1956] meg akarta szabadítani az országot a megszállóktól, ebben az értelemben a normalitást akarta visszaállítani”. 
 

Igen, de

mit jelent ebben az esetben a „normalitás” szó?

Visszatérést az első 1945 utáni, koalíciós időkben elfogadott alkotmányhoz, vagy 1944 március 19-hez, a német megszálláshoz? Vagy még korábbra, a Horthy rendszer ideiglenesnek szánt „kormányzós” posztkirályi alkotmányához? Vagy éppen a Trianon előtti Magyarországhoz, Tisza Istvánhoz? Amíg Horkay Hörcher ezt nem tisztázza, nincs miről vitatkoznunk.


ELŐZMÉNYEK
 
Konzervatív magyar ellenforradalmár tartott előadást 1848-ról Londonban. De szóba került 1956 októbere is és megtudtuk tőle: ez sem volt forradalom! Hát akkor mi volt? Azonnal jött a válasz: ellenforradalom. Gömöri György írása Londonból.
 
A DRÓT megkereste az előadást tartó történészt és megkérdezte az üggyel kapcsolatban. Horkay-Hörcher Ferenc válaszait itt olvashatják:

'56 ellenforradalom volt, de nem abban az értelemben... 

'56 ellenforradalom volt, de nem abban az értelemben, ahogy a kommunisták használták a szót... és Kossuthot ma populistának tartanánk... - vallja Horkay Hörcher Ferenc, akit megkerestünk londoni előadása kapcsán.

1956 forradalmának és szabadságharcának megkérdőjelezésről - Pomogáts Béla

Nehezen tudom elképzelni, hogy Horkay Hörcher Ferenc, akit én természetesen becsülök (volt vele több találkozásom is), olyan otrombaságokat állítson, mint amelyekkel most találkoztam Gömöri György sok évtizedes barátom Londonból érkezett írásában. - Pomogáts Béla, neves irodalomtörténész küldte el levelét a DRÓTnak.


1956/2016
 
Hamvas, amikor azt mondja, hogy nem lehet semmit sem hárítani, az annyit jelent, hogy nem lehet semmit sem hárítani. Amikor azt mondja, hogy lealjasodás volt, akkor az azt jelenteni, hogy lealjasodás volt. Ilyen egyszerű ez. És amikor arra utal, hogy a magyarok még egy győztes forradalmat is képesek lettek volna elrontani, akkor az azt jelenti, amit mond, gondoljunk csak arra, hogy miben élünk most, 2016-ban? És erről nem tehet senki más, csak mi. - Weiner Sennyey Tibor Hamvas és 1956 című beszéde elhangzott a Hamvas Béla emléknapon, 2016. november 12-én, a szentendrei Városháza dísztermében, és most a DRÓTon teljes egészében olvashatjátok és nézhetitek meg videónkon. 
 
Nagyobb önismeretet! - ajánlotta 2016 magyarjainak Gömöri György irodalomtörténész, költő, műfordító, egyetemi tanár, aki nem csak a jelenről, de az 1956-os forradalom idején megélt élményeiről is beszélt kameránk előtt. 
 
Igen ritka és értékes rendezvényen vehetett részt az, aki elment a Petőfi Irodalmi Múzeum által rendezett Dávid Gyula-estre. Tele volt a Vörös Terem, de minden bizonnyal egy jóval nagyobb terem is tele lett volna, joggal. A 88 (!) éves szerző könyvét aznap mutatta be Pécsi Györgyi irodalomkritikus, szerkesztő. Dávid Gyula műve bár „hivatalosan” az erdélyi eseményekről szól, mégis sokkal több ennél.
 
Hogy mi történik ma itt, azt tudjuk. Ezerkilencszázötvenhatot az egész irodalom, az egész sajtó, a zene, a festészet, a művészet, a társadalom, a tudomány, a politika elárulta. Minek árulta el? - Tényleg semmi sem történt?
 
„A jelenlegi kormányzatot egyáltalán nem érdekli 1956. A jelenlegi miniszterelnök 1963-ban, a Kádár-rendszer terrorjának enyhülése idején született, apja annak a pártnak volt oszlopos tagja, amelyik százakat végeztetett ki 1956 és 1962 között...” - Gömöri György költő, író, 1956-os forradalmár és volt cambridge-i tanár Londonból küldött írását olvashatjátok a forradalom leverésének 59-dik évfordulóján a DRÓTon.

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn."

Az 56-os események egy szegedi tanár naplójából

„Pesten vér folyik! Nagy Imre újra miniszterelnök! De későn." - Különleges, eddig sehol nem közölt dokumentumot adunk közre a nemzeti ünnep alkalmából a DRÓTon. Egy szegedi tanár naplóját, amelyet soha, sehol eddig nem olvashattak.  - Megjelent 2015. október 23-án a DRÓTon. 

Weiner Sennyey Tibor: 1956

„Talán csak szerelmes lett belé a lövedék, / mint a kő alatti földbe a balsors." 

Örök hála és dicsőség a szovjet hősöknek, akik az 1956 októberi ellenforradalomban életüket áldozták a magyar nép szabadságáért.
 

 

  • 1956
  • vita
  • Gömöri György
  • Horkay Hörcher Ferenc
  • Szabadság?